Resa till vaccination mot covid-19

Publicerad

Äldre man reser med tåg.

Nu börjar vaccinationen av värmlänningarna. Ett arbete som kommer att pågå en tid framöver, åtminstone fram till i sommar.
Det finns olika sätt att transportera sig till och från vaccinationsmottagningarna och Region Värmland har tagit beslut om att de här resorna ska vara avgiftsfria.

Resa med buss och tåg
Den som reser med buss eller tåg till och från någon av länets vaccinationsmottagningar behöver precis som inför en vanlig kollektivtrafikresa ha en giltig biljett för resan. (Uppvisande av kallelse eller annat intyg gäller alltså inte som färdbevis.)
Man kan sedan lämna in begäran om ersättning efter resan och det hanteras via Region Värmlands sjukreseenhet enligt gällande rutiner.

Mer information
På 1177.se finns utförlig information om andra sätt att resa till och från vaccinationsmottagningarna och där finns också
sjukreseenhetens regler för ersättning för utlägg i samband med resan:

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/resa-till-vaccinationen-varmland/

Värmlandstrafik informerar: varmlandstrafik-informerar-nr-4-2021-resa-till-vaccinationen