Res i Värmland – på sex språk

Publicerad

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/11/vtab pressbild informationsfilmer pa sex sprak 1

Nu lanserar Värmlandstrafik instruktionsfilmer för att möta behovet av information till nyanlända personer.
Filmerna finns i språken arabiska, farsi, tigrinja, somaliska, engelska och svenska.
– Syftet med filmerna är att öka kunskapen om hur man reser med oss, säger Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund.

Det finns tre olika filmer, var och en på sex olika språk; Så reser du med bussen, Så reser du med tåget och Så köper du biljett, finns på Värmlandstrafiks Youtube-kanal.
Tanken är att förbättra nyanländas, och andra grupper som har annat modersmål än svenska, förutsättningar att kunna anpassa sig till samhället.

Filmerna är ett nytt steg i Värmlandstrafiks arbete att ta fram flerspråkigt material.
– Tidigare har vi tagit fram tryckt material, att vi nu valt att jobba med formatet film (animerad film med speakerröster) är ett sätt för oss att möta olika kulturers, och individers, sätt att ta in information. Dessutom är formatet lätt att sprida digitalt.

Värmlandstrafiks initiativ beskrivs av Magnus Önnestig, Regionchef Migrationsverket, Region Mitt, som en vinst för alla berörda.
– Det är en mycket lovvärd insats som Värmlandstrafik gjort för de asylsökande. Det är ett av många sätt att integreras i hur våra system fungerar i Sverige. Dessa filmer är en samhällsservice som gör det lättare (för de asylsökande) att resa och det bidrar till att förenkla deras vardag. Det underlättar för alla inblandade och förbättrar mötet.

Ulf Henriksson, enhetschef på Migrationsverket i Värmland adderar:
– Information är jätteviktigt. De här filmerna kommer att hjälpa de asylsökande inför sina resor, det i sin tur kommer att bidra till att även förarnas arbetsmiljö förbättras.

Du kan se filmerna på Värmlandstrafiks Youtube-kanal: www.youtube.com/user/Varmlandstrafik