Rekordnöjda kunder i servicetrafiken

Publicerad

Förare och kund i servicetrafiken.

Trygghet i otrygga tider är viktigt. Därför är vi extra stolta idag.
Våra kunder i vår servicetrafik, sjuk- och färdtjänstresor, har gett oss ett fint betyg,
I den mätning som görs varje månad har 97 procent av kunderna i april sagt att de är nöjda eller mycket nöjda med hela resan, från bokning till resa.

Det är den högsta siffra vi någonsin fått och vi blir glada och stolta när vår personal, bokningspersonal och förare, får detta kvitto från kunderna i en orolig tid.

Siffrorna 97 procents kundnöjdhet avser hela resan med Värmlandstrafik och Samres inklusive bokning för servicetrafiken i alla länets kommuner under april månad och är all-time-high

Anbaro är branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks mätning av den anropsstyrda trafiken, färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Anbaro mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning.

Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.