Rekordår för sjukresor med linjetrafik

Publicerad

Personal hjälper en kund i rullstol att komma på en Värmlandstrafiksbuss.

Ett rekordår.

Mycket pekar på att Värmlandstrafiks sjukresor med linjetrafik kommer att slå prognosen på 10 000 bokningar för 2017.

– Vi hade all time high i mars och snuddade då vid 1 000 bokningar under månaden, säger Carina Rosenkvist, gruppchef på Beställningscentralen i Munkfors.

 

Verksamheten, det gemensamma koncept som Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland tagit fram och som startade i december 2015, adderade en möjlighet där Värmlandstrafik erbjuder den som fått en kallelse till vården att bli bokad med platsreservation på samtliga fordon i linjetrafik.

– Vi vet att kollektivtrafiksverige följer vår utveckling väldigt noga och med stort intresse. Vi är unika i landet med att erbjuda den här tjänsten, säger Värmlandstrafiks chef för servicetrafik, Anders Wahlén.

Prognosen för 2017 kommer att nås.

– Det här systemet fungerar väldigt väl. Vi har höga kundnöjdhetssiffror och få negativa resenärssynpunkter. Vår kompetenta personal i Munkfors ser alltid till att våra kunder kommer till rätt fordon utifrån de särskilda behov som finns, säger Carina Rosenkvist.

Uppsidorna i trafiken med sjukresor i linjetrafiken är många

# Resenären har alltid en platsreservation på buss eller tåg.

# Föraren och ombordpersonalen ser bokningen och känner till hela resan.

# Resan övervakas av Värmlandstrafiks trafikcentral i Munkfors som i realtid ser var resenären och fordonet befinner sig.

# Kostnaden för sjukresan (25 kr enkel resa) faktureras från landstinget.

# ”Hela-vägen-perspektivet” gör att resenärerna kan erbjudas en trygg och säker resa

# Medresenär får följa med utan kostnad (om det anges vid beställningen.

# Fri övergång till Karlstadsbuss tätortstrafik.

# Trafikvärdar på plats på Centralstationen och busstationen.

Tågvärdarna kan med handdator skriva ut ett kvitto till den resenär som bokat sjukresa med tåg. Även här får man ta med bokad medresenär utan kostnad.