Region Värmland pausar avtal för juridisk utredning

Publicerad

Presskonferens med reportrar och fotografer om Region Värmland Kollektivstrafiks beslut att pausa samarbetet med Trendtaxi i servicetrafiken,

Region Värmland Kollektivtrafik pausar avtalet med Trendtaxi för sjuk- och färdtjänstresor i de fyra nordvärmländska kommunerna Sunne, Munkfors, Torsby och Hagfors i avvaktan på en juridisk snabbutredning.
Detta sedan Transportstyrelsen återkallat underentreprenören Trendtaxi Upplands, som kör trafiken i de fyra kommunerna, trafiktillstånd.
– Vi vill inte att våra värmländska resenärer körs av företag som inte har alla tillstånd på plats, säger Mattias Bergh, tf Trafikdirektör i Region Värmland Kollektivtrafik.

Det stoppade samarbetet görs i avvaktan på en juridisk utredning, där bland annat uppgifterna om indragna trafiktillstånd ska granskas.
Stoppet omfattar även tilldelningsbeslutet i Karlstad där Trendtaxi var ett av sju bolag som tilldelades trafik. Avtalet, som skulle startat den 1 februari 2021 och där Trendtaxi skulle kört nio av totalt 24 fordon, är överklagat till förvaltningsrätten.

Det är tveksamt hur lång tid den juridiska granskningen kommer att ta.
– Vi har haft kontakt med Transportstyrelsen så sent som i dag, men vi vill ha alla fakta på bordet, säger Mattias Bergh

Avtalet med Trendtaxi i de fyra nordvärmländska kommunerna Munkfors, Sunne, Torsby och Hagfors gäller i ytterligare två år och åtta månader och värderas till 31 miljoner kronor per år. Bolaget har kört trafik sedan 2017 med hög kundnöjdhet och utförde under 2019 totalt 37 000 transporter åt Region Värmland.
Trendtaxi har i sitt avtal genom godkända underleverantörer, kört med 21 bilar och levererat omkring 130 resor per dag, resor som nu bokas om på andra bolag.

Men från och torsdag får den trafiken tills vidare utföras av andra bolag.

– Vår personal gjorde ett stort arbete med att planera om all trafik i nordvärmland under onsdagskvällen och även bolagen som utförde transporterna har ställt upp på ett fantastiskt sätt för att ge värmlänningarna en trygg och säker resa i vår servicetrafik, säger Anders Wahlén.

Totalt handlade det om 81 transporter bara under torsdagen.

Omplanerings- och ombokningsarbetet fortsätter under resten av veckan och även inför de planerade resorna längre fram under den tid som den juridiska granskningen pågår.

– Det är en självklarhet att trafiken ska bedrivas lagligt och tryggt, säger Wahlén. Pandemitider innebär att vi har färre bokningar men lika många transporter eftersom vi från och med i måndags bara kör max tre personer i varje specialfordon.

Region Värmland genomför nu en rad åtgärder för att snabbt och korrekt lösa den uppkomna situationen.

# Trafikcentralen i Munkfors har bokat om torsdagens och fredagens resor med andra trafikföretag som är verksamma i andra områden än norra Värmland. Trafiken är säkerställd.

# Region Värmland påbörjar en utredning för att klarlägga alla omständigheter gällande Trendtaxi AB för att ha grund för ett ställningstagande för avtalet.

# Kontakt har tagits med Transportstyrelsen och Region Södermanland för att få en tydligare bild av vad som hänt och nuläget.

# Region Värmland Kollektivtrafik skriver en inlaga till förvaltningsrätten i Karlstad med begäran om rättelse för upphandlingen i Karlstad där det konstateras att anbudet från Trendtaxi AB inte kan anses giltigt. Dock har interimsavtal upprättats från 1 februari till och med juni 2021 med hänsyn till överprövningsprocessen.

# Juridisk kompetens är inkopplad i nuvarande arbete och jobbar på att skapa klarhet i frågan.

# Berörda kommuner har informerats om läget