QR-kod på enkelbiljetter

Publicerad

Från och med måndag den 10 maj kommer det att finnas en QR-kod på de pappersenkelbiljetter som blir aktiverade i samband med försäljning. Det gäller enkelbiljett tätort, enkelbiljett länet, gruppbiljett tätort, gruppbiljett länet och kallelse asyl.

Vid bussbyten efter resvägen så ska QR-koden ska läsas av i kortläsaren ombord.

Värmlandstrafik informerar:
varmlandstrafik-informerar-nr-11-2021-qr-kod-pa-enkelbiljetter

Komplettering till Värmlandstrafik informerar nr 11:
varmlandstrafik-informerar-nr-12-2021-qr-kod-pa-enkelbiljetter_del-2