Positiva tongångar på Resforum 19

Publicerad

Fem deltagare i Reseforum 2019 runt ett bord vid en projektorduk.

Trafiken fungerar bra och tidtabellen passar pendlarna.
Det fick Värmlandstrafik och Tågkompaniet med sig från pendlarna när den tredje upplagan av Resforum genomfördes i Kil på torsdagen.

Per Sidetun informerade om regionbildningsprocessen och hur den nya organisationen ser ut. Han gav också information om några av de kommande banarbeten och förbättringsarbeten som kommer att genomföras på fram för allt Fryksdalsbanan under 2019 och 2020.

Per Sidetun, Trafikchef tåg på Värmlandstrafik, på Reseforum 2019.

Per Sidetun, Trafikchef tåg på Värmlandstrafik, informerade bland annat om regionbildningsprocessen.

Sidetun informerade också om det utredningsuppdrag som kommit från kollektivtrafiknämnden och regionstyrelsen att utreda stoppstrukturen samt de kostnader och anpassningskrav på tillgänglighet som krävs för att åter trafikera en del av de hållplatser som lades ner 2016.

Janne Andersson, avtalsansvarig på Tågkompaniet, på Reseforum 2019.

Janne Andersson, avtalsansvarig på Tågkompaniet presenterade bolagets verksamhet.

Janne Andersson, avtalsansvarig hos Tågkompaniet, presenterade det NSB-ägda bolaget som kört trafiken sedan 2009 och har avtal med Värmlandstrafik över 2020.

Bolaget kör 1,2 miljoner resor årligen med de 13 fordon som går i trafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan.

Efter sommarens problem på Fryksdalsbanan med solkurvor och långa avstängningar av banan har trafiken de senaste månaderna fungerat bra med hög punktlighet.
– Att vi kör omloppen med fyra Itinotåg betyder väldigt mycket, berättade Janne Andersson. Vi har alltid ett tåg ”i reserv” om något händer eller vid service av andra fordon.

Sture Arnesson håller en graf över trafiken mellan Kil och Karlstad.

Sture Arnesson var som vanligt väl förberedd, bland annat med en graf över trafiken mellan Kil och Karlstad.

Även de deltagande pendlarna instämde i att både tidtabell och trafik nu fungerar bra på Fryksdalsbanan.

-Tidtabellen är jättebra, menade Sture Arnesson som dock skickade med en bättre samordning mellan buss, tåg och avgångar mot Stockholm och Göteborg.

Däremot var leverantören Tågkompaniet inte nöjda med punktligheten på Värmlandsbanan.

-Punktligheten var 87 procent i februari och det är inte bra, menade Janne Andersson och hänvisade till den intensiva godstrafiken på banan som ett av hindren att skapa en stabil och punktlig trafik.

Mattias Bergh, Per Krogh och Sture Arnesson på Reseforum 2019.

Mattias Bergh, planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör, har gedigen erfarenhet av tågplanering, vilket gladde Sture Arnesson och Per Krogh.

Värmlandstrafik och Tågkompaniet fick också med sig önskemål om att i ännu högre grad anpassa avgångar till skoldagens start på morgonen i gymnasieskolorna i Kil, Sunne och Karlstad.

Önskemål om bättre anpassning mot Stockholms- och Göteborgstågen, ett stabilare wifi längs Fryksdalsbanan, senare tåg till Charlottenberg och utökad helgtrafik var andra synpunkter som pendlarna skickade med Värmlandstrafik och Tågkompaniet.