Platsannons: Senior internkonsult bygg

Publicerad

Värmlandstrafik är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län. Vi ägs av Region Värmland som är ett samverkansorgan för de 16 kommunerna inom Värmlands län och Landstinget i Värmland. Totalt har vi 70 medarbetare placerade på kontor i Munkfors och Karlstad men bolaget sysselsätter totalt cirka 1000 personer inom kollektivtrafiken via upphandling av samarbetspartners. Verksamheten driver och utvecklar all regiontrafik med bussar och tåg i Värmland och sköter tätortstrafiken i Arvika, Säte och Kristinehamn.

Vidare svarar vi för organisering av skoltrafik i 15 kommuner, länsfärdtjänst i 15 kommuner samt sjukresor för Landstinget i Värmlands räkning. Huvudkontoret ligger i Munkfors, ett kontor i Karlstad samt två kundcenter i Karlstad, vid busstationen och vid Centralsjukhuset. Värmlandstrafik är en koncern med två fastighetsägande dotterbolag. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14001. Nettoomsättningen för 2015 var drygt 850
miljoner och balansomslutningen drygt 825 miljoner kronor.

I Värmlandstrafiks verksamhet ingår ansvar för och i vissa fall, ägande av fastigheter. Det kan vara hållplatser och bytespunkter för att underlätta kundens resor, fungerande system för underhåll och skötsel av fordon (depåer), kontorslokaler och försäljningsställen för personal och kunder.

Till den delen av verksamheten söker vi nu en senior internkonsult med gedigen erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen.

Arbetet innebär att självständigt ta ansvar för de frågor som berör bygg, förvaltning och drift. Uppdragen kommer från företagsledningen och innebär självständig planering, genomförande och uppföljning inom ramen för uppdragen. Tjänsten är underställd teknisk chef. Placeringsort är Munkfors eller Karlstad

Ansvarsområden
Ramupphandlingar inom relevanta områden
Hyresavtal
Kontaktperson för hyresgäster i fastighetstekniska,-juridiska, och –ekonomiska frågor
Sakkunnig i de miljötekniska frågor som regleras i trafikavtal (egna och andras fastigheter) och ansvarig för upprätthållande av lagkrav, rutiner och uppföljning av verksamhetens egenkontroll

Kompetenskrav
Vi tror att du har en byggingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet dessutom har du kompetens inom såväl entreprenad- som hyresjuridik.
Du har erfarenhet från upphandling av byggentreprenader och god förhandlingsvana.
Du har kunskap inom miljöfrågor och gärna erfarenhet av miljöledningssystem.
Du har erfarenhet från bygg, drift eller förvaltning, kanske som projektledare eller platschef och är van att driva utvecklingsprocesser med flera inblandade aktörer.
Du har också förståelse för ekonomisk redovisning.

Låter det här intressant?
Ansökan och eventuella frågor mailas till: annica@ejnermarksoulution.se som vi samarbetar med i denna rekrytering.

Välkommen med din ansökan!