Passagerarbegränsningar i servicetrafiken

Publicerad

Värmlandstrafiks servicefordon.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd angående kollektivtrafiken och allmänna färdmedel från 1 april, är att verksamheterna bör begränsa antalet passagerare per fordon.

I vår trafik gäller följande:

  • Jumbolansens passagerarantal begränsas till 8 sittplatser och 2 bårplatser i möjligaste mån.
  • Servicelinjernas passagerarantal begränsas till 4 sittplatser och 1 rullstolsplats i möjligaste mån.
  • Servicetrafikens passagerarantalet begränsas till 4 platser i ett specialfordon (3 sittande och 1 rullstol eller 4 sittande) och 2 sittande i personbil i möjligaste mån.
  • I beställningscentralen, vår personal på CSK eller andra som kommer i kontakt med kunder som vill göra en bokning med oss gäller följande,

Har kunden hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av symtomen så tar vi inte emot bokningen utan hänvisar till 1177. Det gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans.

Kunden kommer att få hjälp av 1177 som i sin tur tar kontakt med ambulansbeställningen för vidare hantering. Kunden kommer att erbjudas ett fordon efter behov, vilket kan innebära ambulans, LIST fordon eller ett av våra dedikerade servicetrafikfordon.

Förarna som utför transporterna kommer att ställa samma fråga till kunderna vid hämtningstillfället, om kunden har hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av de symtomen. Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren kunden till 1177 för vidare hantering. Är föraren i närheten av en vårdpersonal tillfrågas dom i första hand om möjligheten finns.