På och avstigning bara genom bakdörrarna i bussarna

Publicerad

Värmlandstrafiksbuss.

Nu skärper Region Värmland kollektivtrafik säkerheten ytterligare för att minimera smittorisken i fordonen. Från och med måndag 23 mars blir det bara möjligt att resa på förköpta biljetter samt gå på och av genom de bakre dörrarna på bussarna. Allt för att minimera förarnas sociala kontakter.

– I en svår situation är målsättningen att ha en så trygg och säker kollektivtrafik som möjligt för både resenärer och förare. Vi följer myndigheternas riktlinjer och tar nu ett beslut som förstärker detta ytterligare, säger Mattias Bergh, tf trafikdirektör i Region Värmland kollektivtrafik.

Från och med måndag 23 mars tillåts bara in och utpassering ur bussarna genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med passagerarna.

Från och med måndag går det inte heller att köpa biljett framme hos förarna med kort, betala för flera med reskassa, få övergångsbiljett i pappersform eller få reda på hur mycket pengar som finns kvar på ditt busskort. Endast förköpta biljetter, såsom mobilbiljett, reskassa och periodbiljetter gäller nu i kollektivtrafiken i Värmland. Allt för att minska förarnas sociala kontakter med passagerarna.

Vi bryr oss om både dig som reser med oss och våra förare som håller trafiken igång.

Så här gör du i tätortstrafiken i Karlstad:
# Har du reskassa eller periodbiljett använder du ditt kort som vanligt i någon av våra kortläsare i fordonen. Dessa finns längst bak eller strax bakom förarplatsen.
# Om du reser med mobilbiljett visar du upp din mobiltelefon för föraren när du kliver på.

Så här gör du om du reser med Värmlandstrafik:
# Om du reser med mobilbiljett visar du upp din mobilbiljett för föraren vid framdörren innan du kliver på bussen vid bakdörren.
# Har du periodkort blippar du det i den bakre kortläsaren.
# Har du reskassa behöver du förköpa din biljett hos ett försäljningsställe eller i en biljettautomat.

De som behöver extra hjälp med rullstol, är synskadad, minderårig eller har andra särskilda behov, får även i fortsättningen den hjälp de behöver av våra förare.

Sedan tidigare har några av platserna längst fram i fordonen markerats som avstängda för att öka avståndet mellan förare och resenär. Vi är tacksamma om du som resenär respekterar dessa begränsningar