Viktig information: Tillfällig sida den 26/10 för information om störningar i tåg- och busstrafiken.

På begäran – Nu möblerar vi om i Hammarötrafiken!

Publicerad

Nya linjesträckningar och fler turer – den 12 december blir busstrafiken mellan Karlstad och Hammarö ännu bättre. På begäran inför vi tätare trafik på vardagarna, snabbare resor mellan platser på Hammarö och bättre kopplingar till Karlstadsbuss tack vare stopp på Stora torget i Karlstad. Något för alla, välkommen ombord!

Fler turer!

Många nya turer på vardagarna med linje 900 och 901. Både linje 900 mellan Skoghall och Karlstad och 901 mellan Lövnäs och Karlstad kommer att gå med 20-minuterstrafik under morgon och eftermiddag. Detta innebär i sin tur att bussarna mellan Jonsbol och Karlstad kommer att gå var tionde minut.

Bättre kopplingar till Karlstadsbuss

Bättre koppling till tätortstrafiken i Karlstad tack vare nytt stopp på Stora torget med linje 900 och 901.

Nu vänder vi linje 900 vid Skoghalls centrum

Vi slutar att köra linje 900 till Bergvik och Ikea och vänder bussen vid Skoghalls centrum. Detta möjliggör fler turer mellan Karlstads centrum och Skoghall. Du som vill resa till Bergvik med buss kan välja mellan Karlstadsbuss linje 1 och 4 från exempelvis Stora Torget i Karlstad.

Bättre pendling mellan östra och västra Hammarö

Linje 911 som tidigare trafikerat sträckan Rud-Jonsbol förlängs till Skoghalls centrum. Detta snabbar upp pendlingen mellan östra och västra Hammarö.

Bussar ända fram till midnatt på vardagar

Tidigare gick sista turen på linje 900 vid 21-tiden på vardagskvällar (måndag till torsdag) – nu kör vi ända fram till midnatt.