På begäran – Nu möblerar vi om i Hammarötrafiken!

Publicerad

Nya linjesträckningar och fler turer – den 12 december blir busstrafiken mellan Karlstad och Hammarö ännu bättre. På begäran inför vi tätare trafik på vardagarna, snabbare resor mellan platser på Hammarö och bättre kopplingar till Karlstadsbuss tack vare stopp på Stora torget i Karlstad. Något för alla, välkommen ombord!

Tidtabell från och med 12 december

Alla nya tidtabeller för linje 900-nätet finns här.

Vill du studera kartan? Klicka här. 

Fler turer!

Många nya turer på vardagarna med linje 900 och 901. Både linje 900 mellan Skoghall och Karlstad och 901 mellan Lövnäs och Karlstad kommer att gå med 20-minuterstrafik under morgon och eftermiddag. Detta innebär i sin tur att bussarna mellan Jonsbol och Karlstad kommer att gå var tionde minut.

Bättre kopplingar till Karlstadsbuss

Bättre koppling till tätortstrafiken i Karlstad tack vare nytt stopp på Stora torget med linje 900 och 901.

Nu vänder vi linje 900 vid Skoghalls centrum

Vi slutar att köra linje 900 mellan Skoghall och Bergvik/Ikea utan vänder bussen vid Skoghalls centrum tillbaks till Karlstad. Detta möjliggör fler turer mellan Karlstads centrum och Skoghall. *Se mer om detta längre ned på sidan.

Bättre pendling mellan östra och västra Hammarö

Linje 911 som tidigare trafikerat sträckan Rud-Jonsbol förlängs till Skoghalls centrum. Detta snabbar upp pendlingen mellan östra och västra Hammarö.

Bussar ända fram till midnatt på vardagar

Tidigare gick sista turen på linje 900 vid 21-tiden på vardagskvällar (måndag till torsdag) – nu kör vi ända fram till midnatt.

Linje 913 blir anropsstyrd

Alla avgångar på linje 913 blir anropstyrda och linjen utökas med en anropsstyrd kvällstur.
Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som du behöver boka i förväg. Tiderna för den anropsstyrda trafiken finns i tidtabellerna markerade med ett A. Läs mer om hur du gör här!

* Linje 900 får en ny linjesträckning

Från och med tidtabellsskiftet kommer buss 900 att gå en annan väg. Det innebär att linje 900 inte längre kommer att trafikera Skoghallsleden och vidare bort mot Bergvik/IKEA.

Du kommer fortsatt att kunna ta bussen till Bergvik, genom att byta till Karlstadsbuss linje 1 eller 4, och vi har förenklat bytena på Stora torget i Karlstad genom att buss 900 och 901 framöver kommer att stanna där. Du kan också välja linje 801 för att komma till IKEA.

Följande hållplatser berörs av den här ändringen:

  • Skoghall, Edsviksvägen
  • Skoghall, Vidövägen
  • Skoghall, Södra vägen
  • Dingelsundet (Karlstad)
  • Björkås (Skoghallsvägen, Karlstad)
  • Gräsdalen (Karlstad)
  • Köpvägen (Karlstad)
  • Bergvik Coop (Karlstad)
  • IKEA, Bergviksägen (Karlstad)

Här ser du på linjekartan hur bussarna går framöver. Linje 902 och 904 trafikerar exempelvis Skoghallsleden. Du kan också gå in i vår reseplanerare för att se vilka avgångar som gäller för din hållplats framöver samt för att få bytesförslag om du vill resa vidare mot Bergvik.

Varför slutar vi att trafikera Bergvik/Ikea?

Efter att ha tittat på hur resandet mellan Skoghall och Bergvik sett ut de senaste åren kan vi konstatera att för få personer har rest och reser på sträckan. Det finns områden och sträckor som har betydligt större behov och större efterfrågan som vi nu behöver flytta våra resurser till. Ommöbleringen i 900-linjenätet gör att bussarna mellan Karlstads och Hammarös kommuners centrum kommer att gå oftare och snabbare. Detta har varit efterfrågat och går att genomföra bland annat genom att linje 900 efter tidtabellsskiftet inte längre trafikerar Bergvik/IKEA.

Kvinna på buss med två flyttkartonger i sitt knä.
Bild från kampanjen ”Nu möblerar vi om i Hammarötrafiken”.