Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för varmlandstrafik.se
Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på vår externa webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem.
Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister på webbplatsen.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från varmlandstrafik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du:

 • Skicka e-post till info@varmlandstrafik.se
 • Ringa Värmlandstrafiks växel på telefonnummer 010-832 81 00 och be dem hänvisa dig vidare till Marknadsavdelningen.

Hjälp oss bli bättre

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

 • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via varmlandstrafik.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod.
  Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera.
  Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi åtgärdar dessa problem efter hand.
 • Många av de dokument som finns på vår webbplats är inte fullt ut tillgängliga. Vi arbetar på att lösa detta.


Oskäligt betungande anpassning

Värmlandstrafik åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik
  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss på info@varmlandstrafik.se eller direkt på telefon till vår Kundservice 0771-32 32 00

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning genom intern testning av varmlandstrafik.se via verktyget WCAG Checker som du hittar på
https://chrome.google.com/webstore/search/wcag%20checker

Senaste bedömningen gjordes den 200922

Relaterade länkar

 


Skriv ut sida