Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för denna webbplats

Värmlandstrafik som är en del av Region Värmland, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur varmlandstrafik.se uppfyller lagen om digital offentlig service, vilka brister sidan har och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från varmlandstrafik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du:

 • Skicka e-post till info@varmlandstrafik.se

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

 • Flera av de e-tjänster och system som du når via varmlandstrafik.se uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna. Till exempel finns brister som gäller tillgänglig kod. Ett flertal av dessa system och e-tjänster äger vi inte själva, därför kan vi i nuläget inte justera dem. Krav om tillgänglighet finns med i kommande upphandlingar och vartefter nya avtal träder i kraft kommer bristerna bli färre.
 • Flera av dokumenten på vår webbplats är inte fullt ut tillgängliga. Vi arbetar på att succesivt åtgärda detta.
 • Delar av webbplatsens reseplanerare är inte tillgänglig.
 • Webbsshopen uppnår inte kraven för tillgänglighet. Vi är medvetna om detta och jobbar på en lösning.
 • Delar av reseplaneraren är uppnår inte kraven för tillgänglighet. Vi är medvetna om detta och jobbar på en lösning.
 • Det finns kartor på varmlandstrafik.se som inte är tillgängliga, kartor är dock ett undantag från lagen. Om du önskar information i en specifik karta kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Oskäligt betungande anpassning

Värmlandstrafik åberopar undantag för oskäligt betungande  anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik. Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss på info@varmlandstrafik.se eller direkt på telefon till vår Kundservice 0771-32 32 00
 • Det finns E-tjänster som förtillfället inte är tillgängliga, men som vi kommer ordna vid nya upphandlingar, en av dem är webbshoppen och reseplaneraren.

 

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning genom intern testning  av varmlandstrafik.se

Senaste bedömningen gjordes 20 juni 2022.

 

 

Tillgänglighetsredogörelse Värmlandstrafiks app

Tillgänglighetsredogörelse för appen Värmlandstrafik version 4.2.60.
Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet i vår app och hur vi planerar att åtgärda dem.
Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Hur tillgänglig är vår app?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen, och har som mål att få ut en helt tillgänglig version under 2021.

 • Användning utan synförmåga och nedsatt syn 
  Vid vissa tillfällen kan det bli svårigheter att uppfatta innehållet för personer utan syn eller nedsatt synförmåga då textalternativ för informationsbärande innehåll saknas på visa delar på våra appar och i responsiv webb. I några av våra appar kan du inte heller förstora text såsom lagen kräver, vilket kan leda till lässvårigheter. Problemen beror dels på fel uppmärkning eller strukturer i koden som förhindrar innehållet att bli tillgängligt
 • Användning med nedsatt färgseende
  Vissa komponenter och textkontraster i våra appar brister i sin färgkontrast.
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
  Våra appar brister i skärmorientering som kan leda till svårigheter att använda tjänsten för vissa med nedsatt motorik. Det kan också uppstå problem med navigering på grund att tekniskt stöd saknas
 • Brister i kartnavigation
  Det kan förekomma problem vid komplexa fingerrörelser, såsom zooma i karta.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du:

 • Skicka e-post till oss på info@varmlandstrafik.se
 • Ringa vår kundservice  på telefon 0771-32 32 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

 • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
 • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
 • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.

 

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik
  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss på
  info@varmlandstrafik.se eller direkt på telefon till vår Kundservice på telefon 0771-32 32 00

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartfunktioner
  Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Så har vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.
Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

Relaterade länkar för mer information

 

 


Skriv ut sida