Värmlandstrafik

Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.

Vår ägare Region Värmland har gett oss i uppgift att svara för regiontrafiken med bussar och tåg i Värmland och tätortstrafiken i Arvika, Säffle och Kristinehamn.

Vi har huvudkontor i Munkfors och ett kontor i Karlstad. Dessutom kundcenter vid busstationen och Centralsjukhuset i Karlstad.

Vår beställningscentral i Munkfors sköter färdtjänst och sjukresor i de flesta kommuner i länet, och även anropsstyrd trafik. Våra trafikupplysare i Munkfors berättar om turer, tider och priser för vår trafik.

Inte våra bussar

Vi har inga egna bussar, frånsett den trafik vi kör på våra servicelinjer där egen personal och egna fordon trafikerar linjerna. All övrig trafik som linje- och skoltrafiken upphandlar vi från våra entreprenörer. Då ställer vi krav kring komfort och miljö. Vi var det första länstrafikbolaget i landet som införde alkolås i bussarna. På samma sätt var vi först med gratis internet ombord på bussar, tidiga med automatiskt talsvar i trafikupplysningen (dygnet runt), tidtabeller i mobilen, mobilbiljett i hela länet och webbshop. Anställda forskare var det ingen annan som hade.

Tågen äger eller hyr vi. Vi har en modern tågflotta med nya tåg.

Pendling till jobb och skola

Ägaren har gett oss i uppgift att i första hand satsa på pendling till jobb och skola. Det är ett skäl till att trafiken går tätare på vardagar än på helger.

Varje månad deltar vi i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. I fjol visade den att 76 procent av resenärerna i länet är nöjda med kollektivtrafiken. Värmland brukar hamna på första plats i landet.

Betalar halva biljetten själv

Verksamheten leds av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Mikael Dahlqvist (S), Hagfors, och vice ordförande är Hans Eriksson (M), Kil.

Ägaren, via kommuner och landsting i länet, betalar omkring halva verksamheten och resenärerna hälften. 2014 betalade varje värmlänning 1 267 kronor till oss via skatten.