Kameraövervakning

Nobina och Keolis som kör busstrafik i länet på uppdrag av Region Värmland, har kameraövervakning ombord på sina bussar. Inne på kollektivtrafikens kundcenters lokaler på busstationen i Karlstad finns också en kamera monterad. Ambitionen med kameraövervakningen är att den ska avskräcka personer från att begå brott på platsen och öka den upplevda tryggheten för kunderna, förare och kundcenterpersonal.

Syftet med kameraövervakning

  • Den skapar en trygg och säker miljö för kunder och förare ombord på våra bussar och inne på kundcenter på busstationen i Karlstad, genom att i tid kunna förebygga, förhindra eller upptäcka säkerhets- och ordningsstörningar.
  • Om ett brott begåtts ska även möjligheten finnas att bistå polisen med utredningsmaterial i form av inspelningar från övervakningskamerorna.

Kameraövervakningen har nödvändiga tillstånd enligt tillämplig lagstiftning.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Begära radering av material

Kontakta Nobinas dataskyddsombud på mailadress dpo@nobina.com eller Keolis dataskyddsombud på mailadress dataskyddsombud@keolis.se om du vill begära radering av material där du kan ha blivit filmad ombord på bussen eller om du har frågor kring kameraövervakningen.

Kontakta oss på mailadress kamera@regionvarmland.se om du som besökare vill begära att vi raderar material där du kan ha blivit filmad inne på busstationen. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud på mailadress dataskyddsombud@regionvarmland.se.

Synpunkter och mer information

Har du synpunkter på vår kameraövervakning är du välkommen att vända dig till Datainspektionen på mailadress datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.


Skriv ut sida