Styrande dokument

Här hittar du olika dokument som styr vår verksamhet.

Sedan 1 januari 2012 är Region Värmland kollektivtrafikmyndighet och äger Värmlandstrafik. Där har man antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Extern länk till regionens sida om programmet.

Region Värmlands trafikförsörjningsprogram. (Extern länk).

 

 


Skriv ut sida