Nya avtal om skoltrafiken

Från och med måndagen 14 december gäller nya avtal för skoltrafiken i 13 av kommunerna i länet.

Då kan det bli frågan om en ny entreprenör för dig som åker skoltrafik. Tanken är att det ska bli så liten skillnad som möjligt för dig, jämfört med tidigare. Men på vissa av linjerna kan det vara förändringar och även nya förare, som inte känner alla lokala avvikelser. Därför är det särskilt viktigt att du går till den hållplats som du har blivit tilldelad.

Andra regler för bagage i linjetrafiken

Samtidigt börjar även ett nytt avtal gälla för all vanlig linjetrafik i länet. Här blir det nya bussar som inte kan ta lika mycket bagage som de tidigare fordonen. Vanligt handbagage är inget problem men vid exempelvis friluftsdagar kan det finnas begränsningar. Det är trafiksäkerheten som gör att vi inte kan ha större bagage löst inne i bussen.

Bättre information vid störningar

Den separata skoltrafiken har hittills varit eftersatt när det gäller rutiner för trafikstörningar och information mellan skola, fordon och elever. I det nya trafikavtalet ger de tekniska systemen möjlighet till förbättrad trafikinformation och information om trafikstörningar.

Som elev eller förälder vill du gärna kunna se var fordonen är, i realtid. Den informationen kommer vi så småningom att kunna lägga ut på vår webbplats, när all teknik är på plats. Innan dess kan du ringa vår trafikupplysning för att få reda på var bussen är, om den är försenad.

Tioåriga avtal

Avtalen om skoltrafiken är på tio år. På många håll blir det nya fordon, totalt kommer vi att använda drygt 160 fordon i de kommuner där det blir nya trafikavtal.

De nya skoltrafikavtalen gäller alla kommuner i länet utom Forshaga, Hammarö och delar av Eda kommuner, där vi har gamla avtal som gäller. Karlstads kommun ingår inte heller, de sköter sin skoltrafik själv.


Skriv ut sida