Pågående projekt

Stronger Combined

Projektet med fokus på kombinerad mobilitet

Hur kan vi skapa förutsättningar för innovativa alternativ som kan konkurrera med privat fordonsägande i glesbygdsområden? Det är fokusfrågan för Interregprojektet Stronger Combined som drivs av Region Värmland mellan 2019–2021.

Stronger Combined samlar aktörer från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien med det gemensamma målet att utveckla nya tjänster och ny teknik inom ramen för kombinerad mobilitet.

Kombinerad mobilitet handlar om att binda ihop flera olika transporttjänster för att göra det enklare att kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel som till exempel bilpooler, taxi och cyklar.

Utvecklingsenheten på Region Värmland leder projektet och har en samordnande roll. Utöver denna funktion kommer en rad olika aktiviteter genomföras av Region Värmland Kollektivtrafik i syfte att hitta nya former för kombinerad mobilitet i Värmland.

Planerade aktiviteter

I syfte att kartlägga vilka behov som finns kopplat till resande bland invånare på den värmländska glesbygden planeras en innovationsprocess hösten 2019. Arbetet inkluderar bland annat byalag och resultatet kommer ligga till grund för de piloter som kommer genomföras i Värmland under projektet.

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sverige deltar i 14 Interreg-program varav ett av dem är Interreg North Sea Region som är det program som finansierar Stronger Combined. Arbetet sker på lokalt plan men erfarenheter längs vägen delas mellan de olika parterna.

Kontakta oss

Sebastian Tay Hannebo, regional projektledare
sebastian.tay-hannebo@varmlandstrafik.se

Läs mer om projektet

https://northsearegion.eu/stronger-combined/

 

Response

Trygga och säkra resor för sårbara grupper

Hur säkerställer vi mobilitet hos sårbara grupper som funktionshindrade, äldre, minderåriga och arbetslösa? Response (Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport) är ett initiativ som drivs av kollektivtrafiksektorn och som syftar till att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster.

Response koordineras från Tallinn, Estland med deltagande organisationer (bland annat regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter) från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark.

Region Värmland är en av aktörerna i projektet som pågår mellan 2019 – 2021.

 

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sverige deltar i 14 Interreg-program varav ett av dem är Interreg Baltic Sea Region som är det program som finansierar Response. Arbetet sker på lokalt plan men erfarenheter längs vägen delas mellan de olika parterna.

Läs mer om projektet

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/response-195.html

Kontakta oss

Sebastian Tay Hannebo, regional projektledare
E-post: sebastian.tay-hannebo@varmlandstrafik.se

 

 

 

 


Skriv ut sida