Pågående projekt

Stronger Combined

Projektet med fokus på kombinerad mobilitet

Stronger Combined samlar aktörer från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien med det gemensamma målet att utveckla nya tjänster och ny teknik inom ramen för kombinerad mobilitet.

Kombinerad mobilitet handlar om att binda ihop flera olika transporttjänster för att göra det enklare att kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel som till exempel bilpooler, taxi och cyklar. Region Värmland Kollektivtrafik leder projektet och har en samordnande roll. Utöver denna funktion kommer en rad olika aktiviteter genomföras i syfte att hitta nya former för kombinerad mobilitet i Värmland.

Aktiviteter

I september 2021 lanserades en ny lånecykeltjänst i Karlstad och Arvika. Tjänsten utvecklades initialt för att möjliggöra smidigare pendling med tåg mellan Centralsjukhuset i Karlstad och Arvika sjukhus. Under utvecklingen av konceptet har idén breddats för att inkludera fler målgrupper och behov. När tjänsten lanserades var förhoppningen att den ska fylla olika transportbehov i Karlstad och Arvika. Aktiviteten planerades i samarbete med Karlstads kommun och Arvika kommun.

I april 2022 lanserades pilotestet av tjänsten Värmlandstrafik mixtrafik i Fagerås, Kil och i maj lanserad mixtrafik också i Grums inom ramen för projektet Stronger Combined.  Mixtrafik innebär att allmänheten ska kunna boka in sig för resor i skoltrafiken. En smart tjänst som innebär nya resmöjligheter på landsbygden där det i vanliga fall inte går kollektivtrafik men där det finns tillgång till skoltrafik.

Du kan läsa mer om Mixtrafik här. 

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sverige deltar i 14 Interreg-program varav ett av dem är Interreg North Sea Region som är det program som finansierar Stronger Combined. Arbetet sker på lokalt plan men erfarenheter längs vägen delas mellan de olika parterna.

Kontakta oss

Sebastian Tay Hannebo, regional projektledare

sebastian.tayhannebo@regionvarmland.se

 

Läs mer om projektet

https://northsearegion.eu/stronger-combined/

 

Response

Trygga och säkra resor för sårbara grupper

Hur säkerställer vi mobilitet hos sårbara grupper som funktionshindrade, äldre, minderåriga och arbetslösa? Response (Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport) är ett initiativ som drivs av kollektivtrafiksektorn och som syftar till att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster.

Response koordineras från Tallinn, Estland med deltagande organisationer (bland annat regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter) från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark.

Region Värmland är en av aktörerna i projektet som pågår mellan 2019 – 2021.

 

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sverige deltar i 14 Interreg-program varav ett av dem är Interreg Baltic Sea Region som är det program som finansierar Response. Arbetet sker på lokalt plan men erfarenheter längs vägen delas mellan de olika parterna.

Läs mer om projektet

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/response-195.html

Kontakta oss

Sebastian Tay Hannebo, projektledare
E-post: sebastian.tayhannebo@regionvarmland.se

 

 

 

 


Skriv ut sida