Våra utvecklingsprojekt

I över ett decennium har Värmlandstrafik bedrivit utvecklingsarbete i projektform.

– Ur de här projekten har det kommit mycket konkret, infrastruktursatsningar och nya tjänster. Men det har också inneburit att kulturen i företaget förändrats. Vi är mer inriktade på framtidsfrågor och utveckling nu, säger Lena Thorin, t.f trafikdirektör.

Genom projekten har egna medel kunnat växlas upp med extern finansiering. Men det är inte bara pengarna som är en fördel med detta arbetssätt. Ett projekt är tydligt avgränsat i tid och omfång vilket ger ett skarpare fokus och andra möjligheter än om man försöker genomföra förändringarna inom befintlig verksamhet.

Här hittar du våra pågående projekt

Här hittar du våra avslutade projekt

 

 


Skriv ut sida