Vår organisation och vårt uppdrag:

Värmlandstrafik är trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten som är organiserad inom Region Värmland.