Ökad punktlighet och stora investeringar i tågtrafiken

Publicerad
Trafikverkets regionaldirektör Håkan Wennerström vid presskonferensen.
Trafikverkets regionaldirektör Håkan Wennerström presenterade positiva nyheter för den värmländska tågtrafiken vid en presskonferens i Karlstad på onsdagen.

Den värmländska tågtrafiken går och kommer i tid.
För regiontrafiken har punktligheten ökat från 85% till över 96% under årets två första månader 2017 jämfört med 2016.

– Ett mycket positivt resultat som visar att de åtgärder som gjorts också har gett effekt, säger Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun. Stoppstrukturen tillsammans med de uppdaterade planeringsförutsättningarna har möjliggjort det goda resultatet.

Den förbättrade punktligheten på Värmlandsbanan har gynnat även angränsande linjer. Det bästa resultatet har uppnått för SJ:s snabbtåg på sträckan Stockholm-Olslo-Stockholm. Punktligheten (i rätt tid inom fem minuter) har ökat från 43,5 % 2016 till till 82,5% 2017.

Siffrorna presenterades i samband med Trafikverkets presskonferens i Karlstad på onsdagen.

För att ytterligare öka person- och godstrafiken investerar Trafikverket på Värmlandsbanan, efter önskemål från Värmlands kommuner, Region Värmland, Värmlandstrafik och operatörerna.

– Nu när vi lyckats med punktligheten arbetar vi vidare med investeringsprojekten längst banan. De kommer att underlätta trafikeringen ytterligare, säger Håkan Wennerström, regionaldirektör Trafikverket.

Till de beslutade investeringar på Värmlandsbanan kommer även de ca 160 miljoner som redan tidigare är tagna för Fryksdalsbanan.

– En positiv utveckling för Värmland då tillförlitligheten för vår trafik därigenom kan komma att förbättras med tiden och i takt med investeringarna, säger Sidetun.

– Vi hoppas även att våra diskussioner och möten ger lika goda resultat för våra resenärer i framtiden, säger Per Sidetun, trafikchef Värmlandstrafik AB.

Under åren fram till 2024 genomförs stora investeringar på infrastrukturen i regionen:


# Pråmkanalen

Ett nytt mötesspår från Karlstad Central, över Pråmkanalen till Karlstads östra bangård ökar kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Byggstart beräknas till augusti 2017 och projektet beräknas vara klart 2018.
Läs mer: www.trafikverket.se/pramkanalen

# Välsviken

Kapaciteten ökas genom ny mötesstation vid Välsviken öster om Karlstad. Start för bygget sker 2019.
Läs mer: www.trafikverket.se/valsviken

# Karlstad C
Planeringsfas. Bangården ska byggas om. En ny mellanplattform för persontrafiken uppförs. För att inte behöva inskränka kapaciteten för godstrafiken förlängs dagens spår åtta och ansluts till genomgående huvudspår.
Läs mer: www.trafikverket.se/karlstad-c

# Väse
Järnvägsplanen har vunnit laga kraft men upphandlingen är avbruten och projektet omdefinieras.
Läs mer: www.trafikverket.se/vase

Trafikverket planerar också att byta spår hela sträckan Laxå – Kil under åren 2020/21

Sammanlagt investeras ca 700 miljoner kronor i Tåg i Tid-projektet.
Det blir tre nya mötesstationer (Väse, Pråmkanalen, Välsviken) och ombyggnad av Karlstad C, så att fler persontåg kan trafikera stationen.