Nytt: Kombinera periodladdningar Karlstad-Göteborg

Publicerad

Tågräls i svartvitt.
Ett positivt vårbesked från oss:
Från och med 1 maj går det att använda vissa av Värmlandstrafiks och Västtrafiks periodladdningar i kombination vid resor med tåg på sträckan Karlstad-Göteborg.

Möjligheten att kombinera periodladdningar på sträckan har sedan en tid efterfrågats av pendlare som åker över länsgränsen åt ena eller andra hållet och nu har alltså Västtrafik, SJ och Värmlandstrafik kommit överens om att tillmötesgå resenärernas önskemål.

Exempel: Det är tillåtet att kombinera till en Värmlandstrafiks länsladdning med en Västtrafiks Flerkommunladdning vid resa från Trollhättan till Karlstad.

Här är de periodladdningar som är tillåtna att kombinera med varandra på sträckan Karlstad-Göteborg:

Värmlandstrafik
• Länsladdning 14, 30 och 365 dgr, vuxen, ungdom och skolungdom
• Pendlar Plus 30 dgr, vuxen, ungdom och skolungdom
• Provåkarkort 14 dgr
• Nyinflyttad provåkarkort 14 dgr
• Länskort Plus för färdtjänstberättigade, viseringskort kalendermånad

Västtrafik
• Regionen runt, 30 och 365 dgr, vuxen och ungdom/studerande
• Regionen runt Xtra, 30 dgr
• Regionen runt Provåkarkort 14 dgr
• Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål)
• Flerkommun 30 och 365 dgr, vuxen och ungdom/studerande
• Flerkommun+ 30 och 365 dgr, vuxen och ungdom/studerande
• Åmåls kommun 30 dgr, vuxen och ungdom/studerande

Västtrafiks och Värmlandstrafiks grundskole- och gymnasieladdningar gäller inte som delbetalning. Varken med SJs enkelbiljett eller i kombination med annan periodladdning