Nyheter i tågtidtabellerna

Publicerad

Värmlandstrafikståg kör på bro.

# Inget byte av morgontåget in till Karlstad från Fryksdalsbanan.
# Skoltåget till Sunne framme i god tid innan skolan börjar.
# Fyra avgångar norrut på Fryksdalsbanan för pendlare på eftermiddagen.
Se där de viktigaste nyheterna i tågtidtabellerna för 2018.

Tågtidtabellerna för 2018, som gäller från den 10 december, innehåller ett antal nya turer där ytterligare två dubbelturer norrut till Sunne och ytterligare en dubbeltur österut mot Örebro är några av nyheterna och en utökning av trafiken.

De brister i planeringen, som pendlarna på framförallt Fryksdalsbanan påpekat, har till en del kunnat rättas till. I andra fall har önskemålen från Värmlandstrafik och operatören Tågkompaniet fått avslag av Trafikverket, som tar besluten och fördelar tiderna på banan.

– Värmlandsbanan mellan Kil och Karlstad är en av landets hårdast trafikerade enkelspårsbanor och mellan Kil och Karlstad finns en flaskhals för all vår trafik både längs Värmlandsbanan och Vänerbanan samt till och från Fryksdalsbanan, och det begränsar naturligtvis den trafik vi vill köra, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

De synpunkter som kommit under processens gång från resenärer och kommuner har Värmlandstrafik vidarebefordrat till operatören Tågkompaniet.

-Vi kommer att inför nästa tidtabellskifte ha en dialog, framförallt med kommunerna. En dialog som startar redan nu i höst, säger Per Sidetun

Trafikintensiteten på banan gör också att en del av turerna tilldelats uppehåll i Kil. Det gäller både på morgonen och eftermiddagen, bland annat får avgången 17.03 vänta 19 minuter innan den kan fortsätta norrut.

En snabbtitt i tidtabellerna:

För jobb och studiependlingen på Fryksdalsbanan ser det ut så här

# Från Torsby går bland annat morgontåg 05.40 (Sunne 06.19, Karlstad 07.22) och 06.19 (Sunne 07.02, Karlstad 8.03).

# Från Karlstad och norrut på morgonen 06.05 (Sunne 07.00, Torsby 07.40), 06.42 (Sunne 7.39) och 08.05 (Sunne 08.58, Torsby 09.39).

# Från Karlstad och norrut på eftermiddagen går efter tidtabellskiftet i december enligt följande; (avgångstider)

8957              15:25 (Sunne 16:22, Torsby 17:03),
8959              16:13 (Sunne 17:03, buss till Torsby 17:45 framme 18.30),

Buss Karlstad 16.30 (Sunne 17.45, Torsby 18.30)
Här finns också en buss från Sunne 17.45 som går via Lysvik framme i Torsby 18.35

8961              17.03 (Sunne 18.23, Torsby 19.04),

8963              18.05 (Sunne 18:59, anropsstyrd buss till Torsby 19:05),

8965              19:22 (Sunne 20:19, Torsby 20:56).

# Värmlandsbanan till Karlstad på morgonen Arvika 05.01 (Karlstad 05.51, anpassat för Stockholmståget), Charlottenberg 05.50 (Arvika 06.14, Karlstad 07.11), Charlottenberg 06.36 (Arvika 07.02, Karlstad 07.56), Charlottenberg 07.13 (Arvika 08.07, Karlstad 09.06).

# Värmlandsbanan norrut på eftermiddagen. Karlstad 15.33 (Arvika 16.42, Charlottenberg 17.04), Karlstad 16.32 (Arvika 17.29, Charlottenberg 17.50), Karlstad 17.26 (Arvika 18.22, Charlottenberg 18.45), Karlstad 19.10 (Arvika 20.15, Charlottenberg 20.37).

De kompletta tidtabellerna dröjer ytterligare några veckor