Nya fordon till servicetrafiken på väg

Publicerad

 

Det nya servicetrafikfordonet snett bakifrån.

Den 1 juli går nya trafikavtal inom servicetrafiken (färdtjänst- och sjukresor) igång. Totalt handlar det om att 78 helt nya specialfordon, samt ett tiotal kombibilar, ska sättas i trafik.

Fordonen, Renault Master och Nissan NV 400, byggs just nu om i Munkedal och Backaryd. Totalt sett tar en sådan ombyggnad cirka 180 mantimmar.

Värmlandstrafik har ställt krav på att fordonen ska uppfylla den nationella branschnormen ”Specialfordon 2014”. Samtliga fordon kommer vara av låggolvstyp med ramp och luftfjädring, vilket underlättar in- och utsteg.

Öppnad sidodörr på det nya servicetrafikfordonet.

Komforten blir mer personbilslik jämfört med dagens bilar. Bland annat kommer extra värmare att monteras i samtliga fordon. På låggolvsdelen kommer det vara fyra sittplatser och två rullstolsplatser, dessutom finns en sittplats framme vid föraren.

Samtliga fordon utrustas med en transportrullstol och kan också ta bår. Miljömässigt kommer samtliga specialfordon klara den nya miljönormen Euro 6 med låga avgasutsläpp och långt gångna planer finns för att köra fordonen på miljöbränsle.

Fordonen kommer ställas upp på depåer runt om i Värmland, som Värmlandstrafik just nu besiktigar, så att de lever upp till kraven om god miljöhantering vid exempelvis tvätt- och verkstadsarbete.

 

Tre servicetrafikfordon byggs i verkstad.