Nya anpassningar i servicetrafiken

Publicerad

Vi har kontinuerliga avstämningar med Smittskydd Värmland för att anpassa vår servicetrafik efter det rådande läget i pandemin. Med anledning av den ökade smittspridningen kommer vi från och med den 14 januari, i samråd med Smittskydd Värmland, att göra nya anpassningar för vår färdtjänst och våra sjukresor.

De nya anpassningarna, som bland annat innebär att vi kör färre kunder per resa, kan komma att påverka vår kapacitet, det vill säga hur många resor vi kan utföra dagligen. Vi ber därför dig som kund att i god tid planera och boka din resa så att vi kan bistå dig på bästa sätt.

Från och med 14 januari 2022 gäller följande:

– Kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har du hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär behöver du ta kontakt med vården innan en resa kan bokas.

– I samband med att du bokar din resa kommer du behöva svara på frågan om du har luftvägssymtom eller om någon i ditt hushåll har fått besked om bekräftad covid-19 under de senaste sju dagarna.

– Har du luftvägssymtom, eller bor tillsammans med någon som har bekräftad/konstaterad covid-19, samåker du inte med andra kunder.

– Har du en bekräftad covid-19-infektion reser du i särskilda fordon som saneras efter utförd resa.

– Vi bokar i första hand in dialyskunder på specialfordon och du reser endast med andra dialyskunder. Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på Centralsjukhuset i Karlstad. Våra förare använder munskydd under färd samt munskydd och visir vid hämtning och lämning samt annan nära kontakt med kunden. Föraren har möjlighet att följa med upp på avdelningen.

– Vi rekommenderar dig som kund att bära munskydd. Har du inget eget kan du få detta av föraren.

– Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsätter att följa basala hygienrutiner, för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och kunder. Våra förare har genomgått en hygienutbildning.

Antal resande i servicetrafikens fordon

# I servicetrafikens specialfordon kan som mest tre kunder resa samtidigt, eller två sittande och en rullstol (+ en ledsagare till rullstolsresenären om den är från samma hushåll eller boende).

# I personbil kan som mest en kund resa samtidigt (+ en ledsagare/familjemedlem). Du har inte möjlighet att resa i framsätet om du inte har detta inskrivet i ditt individuella tillstånd.

# På våra servicelinjer i länet, där vi kör med bussregistrerade fordon, gäller åtta sittande samt en rullstol och platserna förbokas alltid.

# På servicelinjen Karlstad-Örebro-Uppsala finns plats för nio sittande, två liggande samt en rullstol.

# Dialysresor och dagvårdsresor kommer att hanteras separat enligt uppgjorda rutiner hos respektive verksamhet.