Ny trafikcentral

Vi startar vår nya trafikcentral den 13 december. Från början kommer elva medarbetare att arbeta i trafikcentralen. Sju av dem som trafikledare.

Vad gör vi då i trafikcentralen?

Bussarna

Du som resenär kommer att kunna se på vår webbplats i realtid var bussarna är. Om du prenumererar på ”din” linje kan du få information om trafikstörningar direkt i mobilen.

Trafikövervakarna kan kommunicera med bussentreprenörens trafikledning. De kan se var alla fordon befinner sig, för att snabbt kunna ta hjälp vid behov. Genom realtidsinformationen kan trafikövervakarna se trafikhändelser och skicka ut information till berörda (kunder, trafikupplysning och ansvarig trafikplanerare).

Trafikplanerarna kommer genom de här nya systemen att få större möjlighet att analysera och se hur de planerade linjerna trafikeras och hur de håller tidtabellen.

Tågen

På tågsidan är målet att Tågkompaniet och de andra trafikslagen genom Värmlandstrafiks trafikcentral stödjer uppkomna eller planerade trafiksituationer med dig som kund i fokus.

Servicetrafiken

Här ska vi se till att du som bokat en resa med servicetrafiken kan genomföra dina byten mellan trafikslag, ett komma fram-löfte. Därför kommer vår trafikövervakning att se våra bokade resenärer tillsammans med all vår trafik i realtid på samma karta. Utifrån det kan de sedan hantera olika avvikelser som uppstår. Likaså kommer vi att hantera platsbokning i den allmänna kollektivtrafiken.

Realtidsinformationen underlättar också för vår trafikupplysning, när de ska ge korrekt information till kunderna.

Läs mer om hur den nya servicetrafiken fungerar när alla bussar och tåg är anpassade för dig med nedsatt syn, hörsel eller rörlighet

Boka och res tryggt och säkert hela vägen – en lathund

Skoltrafiken

Den separata skoltrafiken har hittills varit eftersatt när det gäller rutiner för trafikstörningar och information mellan skola, fordon och elever. I det nya trafikavtalet ger de tekniska systemen möjlighet till förbättrad trafikinformation och information om trafikstörningar.

Som elev eller förälder vill du gärna kunna se var fordonen är, i realtid. Den informationen kommer vi så småningom att kunna lägga ut på vår webbplats, när all teknik är på plats.

Läs mer om skoltrafiken


Skriv ut sida