Nu kan fler resa med skolbussarna i Fagerås

Publicerad

Idag lanseras pilotprojektet Mixtrafik i Fagerås i Kils kommun. En satsning som gör det möjligt för allmänheten att resa med skolbussarna.

Skolbussarna kör på vardagar varje morgon och eftermiddag i ett finmaskigt linjenät på stora delar av den värmländska landsbygden, och det har länge funnits önskemål om att fler än grundskoleeleverna ska få åka med. Detta ska nu prövas i pilotprojektet Mixtrafik. Först ut att testa är Fagerås i Kils kommun.

Genom att öppna upp skolbussturerna för allmänheten kommer fler att ha nytta av den buss som ändå passerar på vägen till och från skolan. Platsen på bussen bokas kostnadsfritt via en webbplats med hjälp av bank-id, där den som bokar kan välja mellan en rad olika stopp längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.

Fler får tillgång till kollektivtrafik

– För personer som bor på landsbygden där det i vanliga fall inte går kollektivtrafik men där det finns tillgång till skoltrafik, innebär detta en bättre service och nya resmöjligheter, säger Jens Pettersson som är trafikplanerare på Region Värmland.

Fagerås skola ligger i nära anslutning till Fagerås tågstation och flera av regionbussarnas hållplatser. Förhoppningen är att Mixtrafik ska kunna bidra till att den sista biten, mellan exempelvis hem, jobb och skola blir lättare att resa med kollektivtrafik.

– Vi behöver pröva alla sätt för att få till en bättre service på landsbygden, och här har vi en outnyttjad resurs. Roligt att kunna starta med pilotförsöken i Fagerås, som är en bygd med ett starkt engagemang i kollektivtrafikfrågor, säger Jesper Johansson (MP) som är kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Just nu sker flera pilotprojekt på Region Värmland, inom varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, med syfte att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Värmland. Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som testar nya kombinerade sätt att resa.

– För att öka det hållbara resandet behövs smarta och flexibla lösningar för hela resan. Just nu testar vi flera olika vägar för detta. En väg är att använda de fordon och turer som vi redan har på ett annorlunda sätt, berättar Jens Pettersson.

Läs mer om Mixtrafik här!