Nu har vi publicerat de nya priserna

Publicerad

Nu har vi lagt ut de nya priserna. De gäller från och med tidtabellskiftet den 14 december. Den här gången ändrar vi inte fullpriset för enkelbiljetterna. Däremot minskas reskasserabatten. Periodladdningarnas pris höjs med 2-3 procent, beroende på i hur många pendlarområden (färger) de gäller.

Karlstad-Örebrokortet tas bort ur sortimentet på grund av dåliga försäljningssiffror under flera år. Resenärerna har i stället gått över till att köpa Pendlar Plus, som ger många fler valmöjligheter när du ska resa. Du hittar prislistorna för enkelbiljetter och periodladdningar via länken:

Biljetter och priser