Nu blir det lättare att nå oss

Publicerad

Mobiltelefon.

Idag ändrar vi i vårt talsvar och våra köer när du ringer till oss.
Du som ringer får ett antal knappval och behöver lyssna av innan du väljer.

En förändring är att du som ringer vår beställningscentral inte längre behöver knappa in ditt personnummer.

När du ringer till Värmlandstrafiksbeställningscentral får du tre knappval att välja på:

”Vill du boka eller avboka färdtjänstresa, sjukresa eller anropsstyrd trafik? Tryck 1.”

”Vill du komma till Kundservice eller har frågor om vår trafik? Tryck 2

”Vill du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst? Tryck 3.”

 

Väljer du knappval Menyval 1 ”Vill du boka eller avboka färdtjänstresa, sjukresa eller anropsstyrd trafik? ska du sedan göra ett val vilken sorts resa du ska göra eller om du vill avboka din resa:

”Vill du boka färdtjänst inom Värmland? Tryck 1.”

”Vill du boka sjukresa inom Värmland? Tryck 2.”

”Vill du boka sjukresa utanför Värmland? Tryck 3.”

”Vill du boka anropsstyrd trafik? Tryck 4.”

”Vill du avboka en resa? Tryck 5.”

Tänk på att när du avbokar din resa kan du bara göra det i detta val, inte beställa en ny resa. Då får du ringa på nytt.