Nio av tio värmlänningar nöjda med sjuk- och färdtjänstresor

Publicerad

Servicetrafikchef Anders Wahlén.

Nio av tio värmlänningar ger betyg fyra eller fem på en femgradig skala för hur länets sjuk- och färdtjänstresor bokas och utförs. Det visar årsstatistiken för 2019 från Anbaro som mäter kundnöjdheten.

Värmlandstrafik och Samres (Karlstad kommun) kan för första gången presentera en sammanvägd siffra för hela länet där 90 procent av kunderna i servicetrafiken är nöjda eller mycket nöjda med hur hela resan från bokning till utförd resa, utförs.

Siffran motsvarar riksgenomsnittet.

Fråga R18 i Anbaro Hela resan inklusive bokningen, 2019

Värmlandstrafik                         90 procent nöjdhet
Samres                                         90 procent nöjdhet
Värmlandstrafik + Samres       90 procent nöjdhet

På riksplanet är genomsnittssiffran 90 procent av färdtjänst- och sjukreseresenärerna som är nöjda med beställning och resa sammantaget.

I undersökningen ingår 19 av landets 21 län.

Bakom undersökningen ligger Svensk Kollektivtrafik som är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.

Undersökningen, som sker på daglig basis, utförs av Ipsos, ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 89 länder.