Windows-appen upphör

Publicerad

Det är glädjande att antalet kunder som använder MobiTime-appen för att söka och köpa resa hela tiden ökar.
Appen stöder idag plattformarna Android, iOS, J2ME och Windows Phone.
Vi har under en längre tid konstaterat en mycket begränsad användning (0,5% av användarna) av vår Windows Phone-app. Vi har därför, tillsammans med vår leverantör, beslutat oss för att upphöra med support och utveckling för Windows Phone.
Framöver kommer vi att koncentrera apputvecklingen till iPhone och Android, då en klar majoritet av våra kunder använder sig av dessa plattformar. Vi kommer naturligtvis även i framtiden att anpassa våra strategiska val av plattformar utifrån vad majoriteten av kunderna använder. Vi ser framöver att allt fler kommer att använda vår mobila kanal för att hantera sitt resande och vill därför satsa tid och utvecklingsarbete på de plattformar där det kommer flest till del.
MobiTime-appen för Windows Phone kommer att tas bort från butik den 1 december 2016. Installerade appar kan fungera också fortsättningsvis, men supportas inte.