FAQ mixtrafik

Vad är mixtrafik för tjänst?

Tjänsten mixtrafik handlar om att vi  möjliggör resande på nya spännande sätt där inte bara trafikslag kan mixa. Först ut är ett pilottest där vi erbjuder allmänheten att boka och resa på skolbussarna i Fagerås. Detta öppnar bland annat möjligheten för att låta kompisar följa med skolskjutsberättigade elever ombord på skolbussen, eller för yngre syskon att ta en senare skolbuss tillsammans med sitt äldre syskon. Även allmänheten som tidigare inte haft någon buss i närheten kommer ha möjlighet att resa kollektivt.

Hur fungerar mixtrafik praktiskt?

En digital bokningssida är framtagen som man får tillgång till genom bank-id. Här kommer man kunna söka, boka och betala för sin resa. Det kommer också finnas möjlighet att hjälpa närstående att boka.

Vem kommer kunna använda tjänsten?

Tanken är att tjänsten kommer vara öppen för alla och att det krävs att man bokar en plats för att kunna åka med. Det är dock viktigt att komma ihåg att bokning krävs och att de skolskjutsberättigade eleverna alltid garanteras plats på sin buss.

Vart kommer man kunna åka?

I det första testet kommer man kunna åka i de områden runt omkring Fagerås som skolbussarna trafikerar och även i viss mån ned till centrala Kil. Intresset för sådan här mobilitet växer och vi kommer därför också testa mixtrafik på två utvalda skoltrafiklinjer i Grums kommun.

När lanseras mixtrafik?

Det är onekligen annorlunda tider just nu och när vi skulle kunna lansera en pilot av denna tjänst är oklart i dagsläget. Om utvecklingen av pandemin går åt rätt håll skulle man kunna tänka sig att vi smyger igång tjänsten under våren, allt är förberett och det som kvarstår är egentligen att trycka på den berömda knappen.

Skolbuss i trafik med villor i bakgrunden.


Skriv ut sida