Mer fakta om vår servicetrafik

Publicerad

Förare hjälper kund i rullstol ta sig till buss från servicefordon.

Vill du veta mer om hur vår och Keolis servicetrafik fungerar?
Här är några enkla fakta som kan vara bra att känna till.

 

# Värmlandstrafik har tecknat avtal med Keolis och Karlstad Taxitransporter, som från den 1/7 2016 kör servicetrafiken i sex områden i Värmland. Avtalet gäller minst fem år med möjlighet till två års förlängning.

# Sedan den 1 juli har våra entreprenörer genomfört 42 000 resor fram till oktober, Under den tiden har 95 så kallade avvikelser lämnats till Värmlandstrafik.
# Räknat per dag görs cirka 500 resor och trafiken har i snitt en (1) avikelse per dag som rapporterats.

# Inrapportering av kundsynpunkter och avvikelserapporter är en viktig del i arbetet att skapa förbättring i servicetrafiken. När vi får in en rapport om att något inte fungerat remissas den till trafikföretaget för åtgärd. Efter återkoppling från trafikföretaget kontaktar vi kunden (om de så önskat). Vi betalar också ut en ersättning enligt regelverket för resegaranti för servicetrafik.

# Keolis kör i fem av sex områden i Värmlands län. I Grums och Säffle har Karlstads Taxitransporter sedan tidigare fått ett avtal.

# Upphandlingen har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop. Upphandlingen är gjord med en kvalitetsmodell utarbetad av Värmlandstrafik och Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ).

# Löpande och minst varje kvartal genomförs kvalitetsmöten mellan Värmlandstrafik och trafikföretagen för en systematisk uppföljning av kundsynpunkter. För att underlätta för brukarna har vi har också skickat ut en mall för att berörd personal på ett enkelt och tydligt sätt direkt ska kunna maila oss eventuella synpunkter och avvikelser.

# Trafiken administreras från Värmlandstrafiks beställningscentral i Munkfors. Därifrån dirigeras fordonen runt om i länet. Alla fordon och samtliga passagerare kan följas i realtid för en trygg och säker resa.

# Färdtjänst är bara till för de som har färdtjänsttillstånd. Resan beställs hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Det är möjligt att åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

# Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

# En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

# Runt 80 helt nya specialfordon av låggolvstyp, anpassade för resenärer med särskilda behov kommer att sättas i trafik från den 1 juli.

# De nya fordonen innehåller i normalfallet fyra sittplatser på låggolvsdel plus två rullstolsplatser. En plats finns även bredvid föraren. Fordonen har en mer personbilslik komfort (klimat, ljud) och är tillgänglighetsanpassade med bland annat kontrastmärkningar. I alla fordon finns transportrullstol och samtliga fordon ska kunna ta bår.

# Samtliga fordon kommer klara Euro 6 och planer finns att köra på miljöbränsle och hårda miljökrav har också ställts från beställaren Värmlandstrafiks sida på fordonsdepån, när det gäller kemikalier, rening av tvättvatten, återvinning av vatten och avfall mm. Värmlandstrafik har med miljökonsult gjort på-platsbesök och kraven kommer följas upp löpande.

# En av nyheterna i det nya avtalet är att du som resenär har möjlighet att alltid ta med dig ditt husdjur på resan. Den möjligheten har tidigare inte funnits.

# För de resenärer som tvingas betala via faktura för att den tekniska utrustningen i fordonen inte fungerar tas ingen faktureringsavgift ut.

# Vår och våra leverantörers ambition är att tillsammans med upphandlade trafikföretag skapa Sveriges bästa servicetrafik utifrån ett samlat kund- ägarperspektiv.

# Enligt den nationella kundnöjdhetsmätningen (Anbaro) som görs regelbundet är 9 av 10 kunder i vår servicetrafik nöjda med det jobb som vi utför.