Kvälls- och helgtrafik till och från Segmon från 1 juni

Publicerad

Värmlandstrafiks buss 800 mot Åmål och Säffle.

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten.

Det utökade utbudet i Segmon innebär att tre turer på vardagskvällar, 18:35, 20:35, 22:35 Karlstad – Åmål och omvänt från Säffle mot Karlstad 18:23 och 20:23, trafikerar Segmon. Detsamma gäller också hela utbudet lördagar och söndagar.

Kollektivtrafiknämnden har även beslutat införa en tur från Säffle med ankomst Karlstad 06:23 vardagar, en tid som saknat förbindelse sedan senaste tidtabellskiftet.
En ordinarie busstur kan anordnas från 17 augusti, och den nuvarande första turen som ankommer Karlstad 05:30 och ansluter till det tidiga Stockholmståget blir då samtidigt anropsstyrd.