Förseningsersättning

 

Nytt i förseningsersättningen

I januari 2020 började en ny förseningsersättning gälla för Värmlandstrafiks buss- och tågtrafik. Då justerades ersättningsbeloppen så att Värmlandstrafik och Karlstadsbuss hamnade på samma nivå, presentkort för utbetalning av ersättning togs bort och det var inte längre möjligt att söka ersättning vid resa på biljetter som någon annan än resenären betalat (detta omfattar skolkort och företagsbiljetter).

Värmlandstrafiks förseningsersättning

Om du blir mer än 20 minuter försenad eller om avgången ställs in ersätter vi dig via vår förseningsersättning. För att du ska få ersättning ska förseningen eller den inställda avgången bero på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du blir sen till ditt resmål. Här nedan kan du läsa mer om hur mycket vi ersätter dig med, på vilket sätt du kan få din ersättning och hur du gör om du valt att resa på annat sätt än med oss.

Fyll i formuläret för förseningsersättning

Du som blivit försenad när du rest med servicetrafik (färdtjänst eller sjukresa); här hittar du formuläret.

Har du rest med Resplusbiljett? I så fall anmäler du din försening via Resplus förseningsersättningsformulär.


Hur stor är ersättningen?
Du som resenär har rätt till 50 procent av biljettpriset vid en försening om 20–39 minuter, 75 procent av biljettpriset vid en försening på 40–59 minuter och 100 procent av biljettpriset vid en försening på 60 minuter. Vid resa på periodkort baseras ersättningen på pris för enkelbiljett för motsvarande sträcka med hänsyn till kundens ålder.

Hur ersätter vi dig?
Ersättningen ges i form av överföring av reskassa till ditt Värmlandskort eller överföring till ditt bankkonto. Du som väljer att få ersättning insatt som reskassa på ditt resekort istället för banköverföring, får tio procent extra.

Ersättning för taxi eller egen bil
Vid en försening på minst 20 minuter kan du välja taxi eller egen bil och därefter begära ersättning av oss. Du hanterar själv taxibeställningen.

Ersättningen för resa med egen bil är för närvarande 18.50 kronor per mil. Maxbeloppet vi ersätter för taxiresa och för resa med egen bil är för närvarande 1 207,5 kronor (1/40 av aktuellt prisbasbelopp).

Vi behöver kvitto för taxiresan i original (eventuell dricks ger vi inte ersättning för) alternativt uppgift om antal körda kilometer med egen bil. Du kan inte få ersättning för både egen bil/taxi och förseningsersättning/ersättning för biljett vid samma resa.

Skolkort och företagsbiljetter
Vi betalar inte ut förseningsersättning för biljetter och kort som någon annan än resenären själv betalat. Detta omfattar grundskolekort, gymnasiekort och praktikpass som elevens hemkommun betalar. Det gäller också 5-timmarsbiljetter för företag.

Inga följdkostnader
Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

Tillfälliga tidtabeller
Vid långvariga trafikstörningar tar vi fram tillfälliga tidtabeller som vi informerar om. Om den tillfälliga tidtabellen publicerats minst tre dygn innan, gäller förseningsersättningen utifrån den.

Planerade förändringar
Ersättning gäller inte vid planerade förändringar i trafiken som vi minst tre dygn innan påbörjad resa, har informerat om. Sådan information publicerar vi i vår app och på vår webbplats.

Kontakta oss
Du kontaktar oss enklast genom att fylla i formuläret här på webbplatsen. (Våra formulär fungerar med webbläsarna Chrome, Firefox, Edge eller Safari. De fungerar däremot inte i Internet Explorer.)

Du kan också mejla oss på info@varmlandstrafik.se, skriva till oss och skicka brevet till Värmlandstrafik, Kundcenter Karlstad busstation, Drottninggatan 43, 652 25 Karlstad eller ringa vår kundservice på 0771-32 32 00.

Berätta så utförligt som möjligt vad som har hänt. Gäller dina klagomål vår information vill vi om möjligt ha en kopia på felaktig tidtabell, utskrift från webb, reseplanerare eller liknande, där felet syns.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ingår i Region Värmland, som är personuppgiftsansvarig. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer här.

Länkar till lagar
Du hittar hela lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter här

EU:s förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer hittar du här

EU:s förordning (181/2011) om rättigheter och skyldigheter för bussresenärer hittar du här


Skriv ut sida