Kollektivtrafikforum med stor bredd

Publicerad
Mats Sandström vid projektorduk framför publik.
Mats Sandström, ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Värmlands inledde, dagen.

– Vi ska arbeta för att den här dagen kan bli till ett årligen återkommande event för att diskutera kollektivtrafikfrågor.
Det slog Värmlandstrafiks styrelseordförande Mikael Dahlqvist fast när han rundade av det kollektivtrafikforum under rubriken Kollektivtrafikens möjligheter och utmaningar i Värmland, som hölls i Karlstad på fredag.

Då hade åhörarna, från hela länet tagit del av ett fullmatat program som behandlade allt från priser, produkter, modern trafikplanering, stadsutveckling, trender, hållbarhet, tillväxt och till kollektivtrafikens betydelse för den mentala hälsan.

Bakom dagen stod Värmlandstrafik i nära samarbete med Karlstadsbuss och Region Värmland. Dagen planerades av Lena Thorin, utvecklingschef på Värmlandstrafik och leddes av Kristina Landfors från WSP.

Bland föreläsarna under dagen fanns ordföranden i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, Mats Sandström, Björn Sundström projektledare och ekonom från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys, Per Sidetun, trafikchef tåg Värmlandstrafik, Mattias Bergh, chef Karlstadsbuss, Christer Ljungberg vd Trivector, Helena Leufstadius vd Svensk kollektivtrafik samt Margareta Friman, föreståndare för Samot på Karlstads universitet.

Infallsvinklarna var många. Nya prissystem, trafikplanering för tåg, kollektivtrafikens påverkan på välfärden, Karlstadsbuss perspektiv på stadsplanering och att knyta samman lokal stadstrafik med regional trafik, nya trender och synpunkter, externa handelsområden och hur branschen måste tänka nytt och kundanpassat i prissystemen.

– Det är viktigt att komma ihåg att en tredjedel av Sveriges befolkning har kollektivtrafik som enda resalternativ, påminde Helena Leufstadius, vd för Svensk kollektivtrafik och slog samtidigt fast att kollektivtrafik är samhällsnytta som ger ett rättvisare samhälle.

Om trender, utveckling och flytande modernitet handlade Christer Ljungbergs uppskattade inslag som innehöll både aktuell Trumpefiering, filterbubblor, faktaresistens och de moraliska problem som finns vid konstruktion av självkörande bilar.

– Värmland är att av de län i hela landet där man kör mest bil, i snitt 770 mil per år, slog Ljungberg fast. Vi måste våga prioritera kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik när vi planerar våra städer och tänka närhet, täthet och tillgänglighet.

Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik, förklarade den komplexa trafikplaneringen bakom bolagets olika system där det bland annat genomförs 1,1 miljoner tågresor årligen i länet.

– För att kunna genomföra det måste vi ansöka om plats på spåren redan i april för påföljande år och det är inte säkert att vi får den trafik vi önskar. Om många ansökt om trafik på samma tider sker en ”konflikthantering” av Trafikverket där trafik över landsgränsen mot Norge prioriteras, oavsett om det handlar om gods eller persontrafik, och där vi kan komma i tredje hand med vår lokala persontrafik, förklarade Sidetun som liknande den komplexa trafikplaneringen av buss, tåg, skoltrafik, servicetrafik och anropsstyrd trafik vid ett antal kugghjul som ska greppa i varandra för att fungera.

Karlstadsbuss chef Mattias Berg informerade bland annat om satsningen på Karlstadsstråket, en snabblinje genom staden som testas på en demosträcka från Rud till busstationen.

– Vi har haft en resandeökning elva år i rad, sade Bergh som slog fast att receptet för en bra trafik handlar om att skapa relevans, bra restider och kunskap om trafiken.

Kollektivtrafikdagen:

 

Björn Sundström, projektledare/ekonom Sveriges kommuner & landsting, SKL.

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Björn Sundström, projektledare/ekonom Sveriges kommuner & landsting, SKL

Hämta presentation som pdf här

 

Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys.

Priser och produkter för ökat resande

Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys

Hämta presentation som pdf här

 

Per Sidetun, trafikchef tåg Värmlandstrafik.

Modern trafikplanering för kollektivtrafiken i Värmland

Per Sidetun, trafikchef tåg Värmlandstrafik

Hämta presentation som pdf här

 

Mattias Bergh, chef Karlstadsbuss.

Karlstadsstråket för hållbar stadsutveckling

Mattias Bergh, chef Karlstadsbuss

Hämta presentation som pdf här

 

Christer Ljungberg, vd Trivector.

Kollektivtrafik som verktyg för ökad hållbarhet

Christer Ljungberg, vd Trivector

 

Helena Leufstadius, vd Svensk kollektivtrafik.

Kollektivtrafik och tillväxt

Helena Leufstadius, vd Svensk kollektivtrafik

Hämta presentation som pdf här

 

Margareta Friman, föreståndare Samot, Karlstads universitet.

 

Kollektivtrafikens värden

Margareta Friman, föreståndare Samot, Karlstads universitet

Hämta presentation som pdf här