Kollektivtrafik sparar 14 miljarder

Publicerad

Sex Värmlandstrafiksbussar i rad.

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år.
Det visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik

Rapporten, som presenterades i Almedalen, visar även att kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen, med många värdefulla effekter på bland annat. arbetsmarknaden, enligt WSP. Av de nyttor som kollektivtrafiken innebär för samhället, är effekten av ökad tillgänglighet för dem som åker med kollektivtrafik den överlägset största. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas arbetsmarknaderna, företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens och produktiviteten i näringslivet ökar.

Kollektivtrafiken är enligt rapporten även ett verktyg för att nå mål om grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Den är ett medel för att bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle, med effektivt bostadsbyggande och attraktiva stadsmiljöer.

Kollektivtrafiken skapar även samhällsnytta genom att minska trängseln och köerna på vägarna, minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom bidrar den till många människors vardagsmotion genom att stimulera gång och cyklande till och från kollektivtrafikens stationer och hållplatser. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som bilister.

I rapporten analyseras kollektivtrafikens samhällsnytta i Sverige med hjälp av prognosmodeller och samhällsekonomiska kalkyler som används i infrastrukturplaneringen. WSP:s slutsats är att den samhällsekonomiska nytta som går att beräkna är betydligt större än 14 miljarder kr varje år när kollektivtrafikens kostnader räknats bort.

Rapporten i sin helhet finns på Svensk Kollektivtrafiks webbsida

Svensk Kollektivtrafiks rapport om kollektivtrafikens samhällsnytta

Där finns även en broschyr om kollektivtrafikens samhällsnytta.