Kollektivtrafiken bygger e-portal

Publicerad

Kollektivtrafiken i Värmland - här symboliserat av en gul Värmlandstrafiksbuss och en orange Karlstadsbuss som möts - bygger gemensam e-tjänsteportal.

Region Värmland Kollektivtrafik har sökt och fått fyra miljoner kronor i digitaliseringspengar för att skapa en e-tjänsteportal för de värmländska kollektivtrafikresenärerna.
Arbetet görs tillsammans med Ninetech.
– Det är mycket positivt för kollektivtrafikens kunder att vi genom detta samarbete kan förbättra och utveckla våra digitala tjänster i ännu större utsträckning, säger Lena Thorin, utvecklingschef och tf trafikdirektör på Region Värmland Kollektivtrafik.

De fyra miljoner som Region Värmland Kollektivtrafik fått ska resultera i utvecklingen av en e-tjänsteportal för kollektivtrafiken i Värmland. Kraven på att offentliga verksamheter ska erbjuda e-tjänster har ökat och allt fler invånare ser positivt på digitala alternativ till traditionella blanketter och kontaktvägar.

Kunden ska genom portalen kunna följa hanteringen av sina ärenden samt på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med kollektivtrafiken i Värmland. Planen är att kunna lansera tjänsten mot kund under andra kvartalet 2021.

Arbetet kommer att göras tillsammans med Ninetech.

– Vi är jätteglada att få vara med i utvecklingen av kollektivtrafikens plattform för e-tjänster. Vi är ett värmländskt bolag som brinner för att utveckla vår region. Detta känns som ett väldigt angeläget projekt som kommer underlätta för många värmlänningar, säger Fredrik Röstlund, försäljningschef på Ninetech.

För medborgarna i Värmland blir en stor nytta med portalen att trafikrelaterade tjänster samlas på en plats och där användaren kan anpassa tjänsterna utifrån egna behov. I framtiden kommer personliga tjänster att kunna erbjudas genom portalen som till exempel störningsinformation på min linje eller information om lediga platser på min tur.

Portalen ska även byggas för att i framtiden möjliggöra skalbarhet och funktionalitet för att andra verksamheter i Region Värmland, om så önskas, ska kunna samla och utveckla e-tjänster på samma plattform.

Regionfullmäktige avsatte i juni 2019 30 miljoner kronor för digitalisering, förebyggande och hälsofrämjande arbete och det är ur den potten ko0llektivtrafiklen fått medel att bygga e-tjänsteportalen.