Kollektivtrafik nyckel till hållbar framtid

Publicerad

Region Värmland Kollektivtrafiks hållbarhetsrapport 2019.

Kollektivtrafiken är en nyckelspelare för en hållbar framtid. I vårt dagliga arbete handlar det till exempel om vilka krav vi ställer i våra upphandlingar, hur vi ser till att våra medarbetare trivs på jobbet, vilka insatser vi gör för att få fler att resa kollektivt och vilka bränslen vi kör våra fordon på.

I vår Hållbarhetsrapport 2019 sätter vi ljus på detta arbete. Det här är den första rapporten där vi presenterar det sammanlagda hållbarhetsarbetet som görs inom Region Värmland Kollektivtrafik. Lisa Tierney, Region Värmland Kollektivtrafik, är ansvarig för produktionen.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik är sedan 2019 en del av Region Värmland, hur har det påverkat hållbarhetsarbetet?

– Hållbarhetsarbetet inom kollektivtrafiken har inte förändrats i sak men är såklart mer omfattande. Nu när all kollektivtrafik i Värmland organiseras under samma tak finns större förutsättningar att lyckas i hållbarhetsfrågorna. Dessutom, att vi är en del av Region Värmland innebär draghjälp och en chans att lära av varandra.

Exempel på aktiviteter som har drivit hållbarhetsarbetet framåt 2019?

– Förutom det löpande arbetet har verksamheten arrangerat flera aktiviteter under året. På Framtidsdagarna på Stora torget i Karlstad kunde man provåka självkörande bussar och genom Lilla Trafikskolan med Åke Bus och Säkerhetsdagen uppmärksammades trafiksäkerhetsfrågorna. Vi deltog även i Innovationsveckan (initiativ från SKR och Vinnova) där alla medarbetare var med i en servicesafari där vi testade våra egna tjänster, tanken är att detta ska utveckla våra tjänster mot kund. Vi har också jobbat med Agenda 2030 som ett verktyg för att än mer bli en hållbar samhällsaktör.

Vad är syftet med en hållbarhetsrapport?

– Rapporten är en del i vårt systematiska arbete och den visar hur verksamhetens hållbarhetsarbete utvecklas. Det är värdefullt eftersom det synliggör verksamhetens bidrag till regionens gemensamma arbete för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Här ligger sidan om vårt hållbarhetsarbete

Här hittar du Hållbarhetsrapport 2019