Klart vem som ska köra bussarna i Värmland

Publicerad

I dag tecknade Värmlandstrafik AB och Nobina Sverige AB kontrakt om linjetrafiken med buss i Värmland, för de närmaste tio åren, med möjlighet till två års förlängning.

Kontraktsvärdet är drygt tre miljarder kronor och 160 fabriksnya bussar ska finnas på plats till trafikstarten i december, vilket innebär en investering på omkring 500 miljoner kronor för Nobina.


Upphandlingsprocessen startade i mars 2013 och avslutas nu, nästan två år senare. Från det första tilldelningsbeslutet och fram till kontraktsteckningen har upphandlingen prövats i fyra domar, vilka samtliga har inneburit ett godkännande av Värmlandstrafiks upphandling.

Upphandlingen medför kraftfulla förbättringar i miljövärden och användbarhet för personer med funktionshinder inom områdena rörlighet, syn och hörsel. Närmare 40 procent av produktionen kommer att ske med fossilfria bränslen år 2016.

Kontrakt även för skoltrafiken
Parallellt har skoltrafiken i 13 av 16 kommuner kontrakterats för tio år framåt, till ett sammanlagt kontraktsvärde om cirka 1,2 miljarder kronor. I detta fall har upphandlingen prövats i sju domar, vilka samtliga har inneburit ett godkännande av Värmlandstrafiks upphandling.

Skoltrafiken omfattar 139 bussregistrerade fordon och 24 personbilar. Merparten kommer att vara fabriksnya fordon från start i december.

Inga fordon kommer att vara äldre än 2010 års modell. Det innebär cirka 200 miljoner i investeringar i skoltrafiken för berörda trafikföretag. Upphandlingen medför kraftfulla förbättringar av miljövärden och skoltrafiken kommer att omfattas av kontinuerlig trafikövervakning och gemensamma kommunikationssystem. Vinnande trafikföretag är Nobina, Nettbuss, Kils Buss och Taxi, Grums Taxi, Charterbuss, Förenade Buss och Arvika-Eda Taxi.

Gemensamt ledningssystem
Bägge trafikslagen omfattas från trafikstart av ett gemensamt ledningssystem för Värmlandstrafik och berörda trafikföretag. Ledningssystemet styrs och följs upp inom kunddrivna mål för:

– Helt och rent fordon
– Avgång i rätt tid
– Bra bemötande
– Trygg och säker resa
– Korrekt information vid störning