Klart för Keolisavtal

Publicerad

De tre taxibolagen som begärt överprövning av Värmlandstrafiks upphandling av servicetrafik drar tillbaka sin ansökan om överprövning. Det innebär att Värmlandstrafik i slutet av mars kan teckna det ordinarie avtalet med Keolis över fem år med möjlighet till ytterligare två års förlängning för servicetrafiken i Värmland.

Efter återkallelsen av ansökan om överprövning ska förvaltningsrätten återkomma med ett avskrivningsbeslut och därefter kan det ordinarie avtalet med Keolis undertecknas av parterna.
– Ett väldigt glädjande besked som innebär att vi kan teckna det avtal som var tänkt från början, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

Värmlandstrafik kan nu teckna det ursprungliga avtalet med Keolis som sträcker sig över minst fem år med möjlighet till två års förlängning och är värt drygt 500 miljoner kronor. Affären gäller servicetrafiken, som omfattar sjukresor och färdtjänst i fem av sex områden i Värmlands län. I Grums och Säffle har Karlstads Taxitransporter sedan tidigare fått ett avtal.

Upphandlingen har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop. Runt 80 specialfordon av låggolvstyp, anpassade för resenärer med särskilda behov kommer att sättas i trafik från den 1 juli.

Kontraktet kan tecknas med start 1 juli 2016 enligt ordinarie avtal utan att det ettåriga direktupphandlade avtalet behöver träda i kraft.

Upphandlingen påbörjades 31 mars 2015. Upphandlingen avbröts i slutet av juni efter strategisk anbudsgivning, bristande konkurrens och hög prisbild inom vissa områden. En ny upphandling skickades ut 21 augusti där tilldelning meddelades 10 november. Fem av sex områden gick till Keolis Sverige AB. Ett av områdena, Säffle och Grums, gick till Karlstads Taxitransporter AB. Samtliga områden som Keolis vann överklagades.
För att kunderna inte skulle drabbas av den juridiska processen gjorde Värmlandstrafik en direktupphandling med Keolis, ett avtal som nu inte behöver träda i kraft.