Keolis och Karlstads Taxitransporter kör servicetrafiken

Publicerad

Karlstads Taxitransporter kommer att köra servicetrafiken i Grums och Säffle. Keolis kör trafiken i övriga länet genom direktupphandling. Det står klart efter att stora delar av den ursprungliga upphandlingen av servicetrafik har överklagats.

Värmlandstrafik påbörjade upphandlingen av samhällsbetalda transporter, Servicetrafik, 31 mars 2015. 25 juni avbröt de upphandlingen eftersom det förekommit så kallad strategisk anbudsgivning, bristande konkurrens och hög prisbild inom vissa områden. En ny upphandling skickades ut 21 augusti där tilldelning meddelades 10 november. Fem av sex områden gick till Keolis Sverige AB. Ett av områdena, Säffle och Grums, gick till Karlstads Taxitransporter AB. Samtliga områden som Keolis vann har överklagats.
– I direktupphandlingen har vi valt att gå på de kvalitets- och miljökrav som vi ställde i den ursprungliga upphandlingen. För att vi ska få igång trafiken med de totalt 78 fordonen, som Keolis ska köra, behöver vi ha tiden som en direktupphandling ger oss, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef på Värmlandstrafik.

De nuvarande kontrakten i servicetrafiken går ut 30 juni och för att inte kunderna ska bli drabbade av den juridiska processen gör nu Värmlandstrafik en direktupphandling med Keolis. Ett kontrakt som startar 1 juli och som sträcker sig till att börja med ett år framåt.
– Vi har också krav på förarcertifiering och höga miljökrav där fordonen ska vara uppställda. Sammantaget höjs kvaliteten på trafiken, fortsätter Wahlén.

Keolis – ny aktör i Värmland
Keolis är en ny aktör i den Värmländska kollektivtrafiken.
– Det ska bli spännande att köra igång i Värmland. Särskilt i en upphandling med så höga krav på både miljö och kvalitet, säger Stefan Gustavsson, affärsområdeschef på Keolis. En fråga som brukar komma upp när ett nytt trafikföretag tar över är anställningsförhållanden och vi har kollektivavtal för alla våra anställda och kommer att köra utan underentreprenörer för att kunna ta ett helhetsansvar för trafiken, avslutar Gustavsson.