Karlstadsbuss Nära utökas

Publicerad

I november 2021 startade vi ett test av on demand-trafik, Karlstadsbuss Nära,
i stadsdelen Mjölnartorpet i Karlstad. Nu utökar vi konceptet och från 1 mars kör
Karlstadsbuss Nära även till, från och inom Alster.

Läs mer om detta här i Värmlandstrafik informerar nummer 2:
varmlandstrafik-informerar-nr-2-2022-karlstadsbuss-nara-utokas

Här finns också en broschyr som gått ut till alla hushåll i området:
broschyr-kb-nara-alster-a5-tryck