Kammarrätten godkänner vår upphandling

Publicerad

Kammarrätten har fattat sitt beslut. Det innebär att begäran om överprövning från Förenade Buss avslås.

Tidigare tilldelning som innebär att Nobina Sverige AB ska köra linjetrafiken med buss från tidtabellsskiftet i december 2016 står fast. Avtalstiden är 10 år med möjlighet till två års förlängning.

– Den upphandlingsmodell som vi har använt oss av är nu prövad i elva olika domar. I samtliga fall har den bedömts vara korrekt, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.