Intervju med Sofia Myhrén.

Sofia Myhrén gjorde sin praktik på marknadsavdelningen under våren 2018. – Praktiken var ett bra sätt att testa sig själv och få bekräftat att teorin från min utbildning gick att tillämpa i praktiken.

Var och vad studerade du när du gjorde din praktik?
– Jag läste min sista termin vid Karlstads Universitet, kommunikation och PR.

Vad var det bästa med att göra praktiken på just Värmlandstrafik?
– Det var nog att jag tyckte att det var väldigt väl anpassat till utbildningen. Arbetsuppgifterna matchade bra med den teoretiska grunden från utbildningen. Mina kollegor på Värmlandstrafik var väldigt måna om att jag skulle få uppgifter som passade min inriktning inom kommunikation vilket jag tyckte var väldigt bra.

Vilka erfarenheter och lärdomar har du fått med dig från din praktikperiod?
– Väldigt mycket! Som tidigare nämnt fick jag möjlighet att tillämpa teorin från utbildningen under praktiken, vilket var väldigt bra. Att jag fick testa på mycket nytt, till exempel att göra broschyrer och liknande, vilket vi inte hade gjort så mycket under utbildningen. Jag fick väldigt fria tyglar kreativt vilket var bra då det inte gavs så mycket utrymme för det under utbildningen.

Kände du att uppgifter och uppdrag du fick under praktikperioden var relevanta för din utbildning?
– Ja, verkligen. Det var nästan det bästa med praktiken. Det kändes som att Värmlandstrafik gav mig allt som jag var ute efter i en praktikplats.

Kan du kortfattat beskriva ett par av uppgifterna du fick göra under din praktikperiod?
– Jag blev involverad i ett internt IT-projekt, som kommer att användas vid bokning av servicetrafik. Vilket gjorde att jag blev inriktad på teknikinformation, vilket jag är väldigt glad för då det väckte ett intresse hos mig för kommunikation gällande tekniska lösningar. Jag fick väldigt mycket eget ansvar under projektet och det var väldigt lärorikt.

– Det var väldigt bra att jag fick fria tyglar och fick testa mina egna vingar under praktiken. Jag är jätteglad för att jag valde Värmlandstrafik som praktikplats!