Vi för Värmland framåt

På Region Värmland Kollektivtrafik jobbar ett 100-tal personer med många olika kompetenser. Här jobbar bland annat trafikplanerare, kundkommunikatörer, ekonomer, färdtjänsthandläggare, dataanalytiker, IT-samordnare, kommunikatörer, servicelinjeförare, kundservicepersonal och projektledare.

Här finns många spännande arbetsuppgifter, alla med målet att bidra till ett hållbart resande för värmlänningar i olika skeenden av livet.

Se våra lediga jobb här

Region Värmland Kollektivtrafik har kontor i Munkfors och i Karlstad. Vi har även kundcenter med egen personal på Karlstads busstation och på Centralsjukhuset i Karlstad.