Jessika Lundgren blir ny trafikdirektör

Publicerad

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren framför Värmlandstrafiksbuss.

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren blir trafikdirektör när Region Värmland bildas den 1 januari 2019. Hon tillträder i samband med regionbildningen vid årsskiftet och kommer fortsatt att samtidigt vara Värmlandstrafiks verkställande direktör.

– Det är ett hedrande och spännande uppdrag att få leda kollektivtrafiken i Värmland på nya spår och vägar. Tillsammans med nya och gamla kollegor ska vi skapa historia, säger Jessika Lundgren.

Som trafikdirektör blir Jessika Lundgren länets högste kollektivtrafikansvarige, direkt underställd regiondirektör Anneli Snobl.

– Jag ser fram emot att få vara med och forma nya Region Värmland och jobba för ökad regional tillväxt på flera plan. Jag är övertygad om att min bakgrund från privat och offentlig sektor inom samhällsbyggnad kommer väl till pass i det nya lagbygget, säger Jessika Lundgren.

Jessika Lundgren kommer att ha kvar sin nuvarande roll som vd på Värmlandstrafik AB parallellt även efter den 1 januari 2019. Fram till regionbildningen kommer Jessika Lundgren att leda arbeta med förberedelser för hur Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ska bli en del av den nya regionen.

– Jag är glad för rekryteringen och ser fram att tillsammans med Jessika Lundgren utveckla både kollektivtrafiken i Värmland och vår nya organisation, säger Anneli Snobl.