Inställda tåg på grund av banarbete

Publicerad

Ett banarbete mellan Högboda och Kil påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70) två lördagar (28 november och 5 december) och två söndagar (29 november och 6 december). Buss ersätter berörda tåg. Tåg inväntar ersättningsbussen.

Följande tåg berörs:

Lördag 28 november och 5 december

Örebro (06.52) – Kristinehamn (08.05) – Karlstad (08.35) – Kil (09.05) – Högboda (09.17) –
Arvika (09.38) – Charlottenberg (10.11) – Oslo (12.04)
Tågnummer 18907. Inställt mellan Kil och Högboda (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Karlstad (12.47) – Kil (13.01) – Högboda (13.13) – Arvika (13.34) – Charlottenberg (14.00)
Tågnummer 18917. Inställt mellan Kil och Charlottenberg (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Charlottenberg (08.29) – Arvika (08.55) – Högboda (09.16) – Kil (09.31) – Karlstad (09.44)
Tågnummer 8918. Inställt mellan Högboda och Kil (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Charlottenberg (14.13) – Arvika (14.35) – Högboda (14.55) – Kil (15.05) – Karlstad (15.18)
Tågnummer 8920. Inställt mellan Charlottenberg och Kil (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Söndag 29 november och 6 december

Karlstad (08.43) – Kil (09.05) – Högboda (09.17) – Arvika (09.38) – Charlottenberg (10.11) – Oslo (12.04)
Tågnummer 18907. Inställt mellan Kil och Högboda (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Karlstad (12.47) – Kil (13.01) – Högboda (13.13) – Arvika (13.34) – Charlottenberg (14.00)
Tågnummer 18917. Inställt mellan Kil och Charlottenberg (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Charlottenberg (07.50) – Arvika (08.15) – Högboda (08.37) – Kil (08.58) – Karlstad (09.11)
Tågnummer 8908. Inställt mellan Högboda och Kil (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Charlottenberg (14.13) – Arvika (14.35) – Högboda (14.55) – Kil (15.05) – Karlstad (15.18)
Tågnummer 8920. Inställt mellan Charlottenberg och Kil (buss ersätter tåg på denna sträcka).