Inställd busstrafik mellan Torsby och Lysvik på grund av vägarbete

Publicerad

På grund av vägarbeten på väg 908 är all vår busstrafik mellan Torsby och Lysvik inställd under perioden 11 april till 27 maj. Detta påverkar vår linjebuss 202 och ersättningsbussarna för tåglinje 74.

Uppdaterat! –Ersättningsbussarna för linje 74 går nu som vanligt igen. Linje 202 går sin ordinarie färdväg från och med onsdag 11 maj. 

Värmlandstrafiks linje 202

För dig som reser med linje 202 innebär detta att följande hållplatser är tillfälligt stängda:

• Berga
• Ransbytorp
• Kärrviken
• Bada, korsväg
• Tallholmen
• Oleby
• Torsby, golfbanan
• Högbacka torg
• Torsby, Vinkelvägen (endast för linje 202)
• Torsby, Skallebyn (endast för linje 202)
• Stjerneskolan (endast för linje 202)
• Kyrkogatan (endast för linje 202)
• Torsby RC (endast för linje 202)
• Östmarksvägen (endast för linje 202)

Vi hänvisar dig som reser med oss till tåglinje 74 mellan Torsby och Karlstad, som stannar vid Torsby resecentrum, Oleby station, Lysvik station och Sunne resecentrum.

Tågtrafiken, linje 74 mellan Torsby och Karlstad

För dig som reser med tåg påverkar inte detta vägarbete din resa.

Ersättningsbussar tågtrafik på linje 74

För dig som reser med ersättningsbuss vid inställd tågavgång på sträckan Torsby-Lysvik innebär vägarbetet detta:

Busshållplats Oleby är stängd för all ersättningsbusstrafik. Mellan Lysvik station och Sunne resecentrum körs taxi för resande med anslutning till ersättningsbussarna enligt nedan:

8952 från Torsby

Ersättningsbussen avgår från Torsby resecentrum 04:15 och kör direkt till Sunne resecentrum.
Anslutande taxi avgår från Lysvik station 04:30 till Sunne resecentrum.
Ersättningsbussen inväntar taxi från Lysvik innan avgång mot Karlstad klockan 04:54.

8972 från Torsby

Ersättningsbussen avgår från Torsby resecentrum 19:08 och kör direkt till Sunne resecentrum.
Taxi avgår från Lysvik station 19:23 till Sunne resecentrum.
Ersättningsbussen inväntar taxi från Lysvik innan avgång mot Karlstad klockan 19:47.
För resande från Torsby till Lysvik så avgår taxi från Sunne resecentrum 19.47 till Lysvik station.

8967 från Karlstad

Ersättningsbussen Karlstad-Torsby avgår från Karlstad centralstation 17:11
Byte vid Sunne resecentrum till taxi för resande till Lysvik. Beräknad ankomsttid Lysvik station 19:03.
Resande från Lysvik till Torsby hänvisas till tåg 8969 med avgångstid 20:01 från Lysvik station.

8973 från Karlstad

Taxi avgår från Karlstads centralstation 22.43, endast påstigande i Karlstad.

Tidtabell

Här hittar du tidtabell och mer information om trafiken på Fryksdalsbanan!

Om Trafikverkets arbete på väg 908

Läs mer på Trafikverkets webbplats här!