Inget stopp vid Lövnäs – för dålig väg

Publicerad

Vi kommer tills vidare inte att kunna stanna vid våra hållplatser på Lövnäs med vår linje 901.
Detta på grund av att vägen där i nuläget är alldeles för dålig och vi riskerar fordonsskador.
Vår entreprenör har kontaktat Hammarö kommun om problemet och fått besked om att vägen kommer att åtgärdas så fort som möjligt, men till dess så vänder 901 vid Jonsbol.

Följande hållplatser berörs:
Hammar, Lövnäsleden, Hammarlunden, Lövnäsleden, Hallerudsvägen, Lövnäs, Bryggerivägen, Lövnäs