Info om hållplatserna längs väg 240

Publicerad

Totalt 21 hållplatserna längs väg 240 (Molkom – Hagfors) kommer att byggas om, förbättras eller nyanläggas i ett samarbete mellan Trafikverket och Värmlandstrafik.

Väg 240 har stora behov av utveckling, framförallt på sträckan Molkom- Hagfors.

Trafikverket har bett Värmlandstrafik att svara för genomförandet av hållplatsanläggningarna, medan man därefter kommer att genomföra bytespunkten i Sunnemo när planärendet är avslutat.

Beslutet har föregåtts av sedvanliga utredningar. Åtgärdsvalsanalys i trafikverkets regi, samråd med kommunerna och underlag från Värmlandstrafiks sida.

Flera av hållplatserna är i dag inte så trafiksäkra som man kan kräva längs den smala vägen. På många håll blir hållplatserna avsevärt säkrare med fickor för bussen att köra in på.
Totalt har Trafikverkets avsatt 25 miljoner kronor till upprustningen av hållplatserna utefter sträckan och bytespunkterna i Sunnemo och Vågbackskorset.

Tre nya hållplatser byggs;

Älvsbacka, Södra Väsby och Lidgården (sammanslagning av Övre Lid och Lid). De två förstnämnda får väderskydd av glas eller trä och cykelparkering under tak. De är tillgänglighetsanpassade. Vid Lidsgården skapas en ny bussficka och hållplatsen görs tillfänglighetsanpassad.

Sexton hållplatser byggs om och förbättras;

Tidafors, Norra Viken, Duvnäs, Örtenästorp, Östanås, Mangstorp, Grönäsberg, Aspåsen, Duvenäs, Lidsbron V240, Haftersbol, Backa, Lakheden, Norra Lakheden, Jönsstugan, Täppåsen.

Två nya bytespunkter byggs;

Sunnemo, korset och Vågbackskorset. Båda får väderskydd, cykelparkering under tak, digital information från Värmlandstrafik, biljettautomat och pendelparkering.